De aaneensluitende renovatiepremie

De voorbije jaren zorgden de verschillende premies rondom renovatiewerken voor veel verwarring wegens de voorwaarden en het papierwerk. In 2020 werd er door de Vlaamse regering besloten om al deze premies samen te voegen tot één renovatiepremie. In 2021 zullen er al bepaalde aanpassingen op deze premie toegepast worden door de Vlaamse regering. 

De complexiteit van de aanvraag

De aanvraag bij renovatiepremies zijn met meer dan 42% gedaald de voorbije 2 jaar omwille van de complexiteit die de verzoeken vraagt. Hierbij zijn twee belangrijke factoren de boosdoener namelijk het invullen en opsturen via post van alle documenten en de bekendheid van de premies. Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op een premie.

De Vlaamse regering wil met het nieuwe decreet voor een eenvoudig en duidelijke aanvraag zorgen, zodat verbouwers het gemakkelijker hebben bij het indienen ervan. Hierbij focussen ze zich dan ook op drempelverlaging rondom de aanvragen. 

Variatie rondom het premiebedrag

Vroeger was de premie gekoppeld aan de woning waardoor veel families geen aanvraag konden indienen. Wie in de voorbije tien jaar renovaties had laten effectueren kon als gevolg geen nieuwe premie aanvragen.  Dit is in 2019 veranderd, waardoor de premie nu rechtstreeks gekoppeld is aan het gezin zodat ze ongeacht de woning en de vorige renovaties een premie kunnen krijgen voor nieuwe werken. 

Vorig jaar is er ook besloten dat nieuwe eigenaars in 2021 een renteloze lening tot 60.000 euro kunnen aanvragen, alsook een energiepremie. De aanvraag voor de energiepremie is enkel mogelijk indien deze energetisch gerenoveerd is.

De Vlaamse regering heeft besloten om de rente op hun rekening te nemen zolang het renovatiekrediet gekoppeld is aan de resultaatgerichte werken in de woning. Deze werken moeten binnen de vijf jaar na de aankoop van de woning plaatsvinden.  De energiepremie is apart aan te vragen en zal tussen 2.500 euro en 5.000 euro liggen. Om te kunnen genieten van de energiepremie zal deze moeten aangetoond worden door het vernieuwd energielabel. De woning moet of te wel van; 

  • Het EPC-label in de woning heeft E of F en moet naar label C evolueren.
  • De wooneenheid heeft EPC-label D, E of F en moet naar label B evolueren.

De sloop en heropbouw premie stijgt van 7 500 euro naar 10 000 euro. Het BTW-tarief veranderd van 21% naar 6% . De aanvraag is mogelijk onder strikte voorwaarden namelijk:

  • De woning moet voor een duur van minimum 5 jaar de enige woning zijn van de koper.
  • De woning mag een maximum aan 200 vierkante meter hebben.

De renteloze lening betreft enkel nieuwe eigenaars en zal doorstromen naar de nieuwe renovatiepremie van 2022. De Overheid wil ervoor zorgen dat er vanaf 2022 een eengemaakte en complete premie is. Dit voor zowel nieuwe eigenaars als bestaande woningen. 

Het bedrag van de nieuwe renovatiepremie zal afhangen van het inkomen van het gezin. De Vlaamse regering legt de focus op de aantrekkelijkheid van de premies en zal meer informatie in de loop van dit jaar geven.

Vanaf wanneer kan je de nieuwe premie aanvragen?

Het aanvragen van de nieuwe premie zal nog even moeten wachten. De aaneensluitende renovatiepremie zal pas vanaf 2022 mogelijk zijn, heeft de Vlaamse regering besloten. Veel informatie rondom de aanpassingen werd niet meegedeeld, maar vanaf komend jaar zullen de renovatiepremies, energiepremies, nieuwe ramen premies, en totaal renovatie bonussen omgezet worden in eenzelfde premie. De aanvraag hiervoor zou van start gaan op 1 januari 2022.

Het vereenvoudigd systeem

Met het nieuwe systeem wil de Vlaamse regering meer mensen motiveren en stimuleren om renovatiewerken aan te gaan. Hiervoor is het belangrijk om de premies toegankelijk te maken voor iedereen. Ook willen ze ervoor zorgen dat elke persoon de correcte informatie en aanvraag heeft. 

De nieuwe regeling zou dus voor veel pluspunten moeten zorgen rondom de bevolking.