Premie nieuwe ramen 2024: Op welke premies heb je nog recht? [Overzicht aanbod]

Ben je van plan om binnenkort nieuwe ramen en deuren te laten plaatsen? Haal alvast het maximum uit je investering. Want ook in 2024 is het mogelijk om een premie voor nieuwe ramen aan te vragen via het centrale, online loket van Mijn VerbouwPremie en/of de gemeentelijke, provinciale of Vlaamse overheid. In dit artikel geven we een handig overzicht van alle premies voor nieuwe ramen en deuren. Wil je bijkomende info? Vul ons offerteformulier in. 

Vraag advies over de premies voor nieuwe ramen en deuren

Aanbod renovatiepremies voor vervangen van ramen en deuren 

Wanneer je je ramen en/of buitendeuren laat vervangen, geef je niet alleen je woning een nieuwe look, maar bespaar je ook serieus op je energiefactuur. Bovendien biedt de Vlaamse overheid verschillende premies aan om de kosten van je investering nog meer te beperken. Hieronder geven we het volledige aanbod van premies voor nieuwe ramen en deuren weer. 

Let op: Om in aanmerking te komen voor de premies voor ramen en deuren in 2023 is het belangrijk dat de werken door een erkend aannemer uitgevoerd worden. Wil je in contact komen met enkele specialisten uit jouw regio? Vul ons offerteformulier in. 

Premie-Ramen-Deuren-min-614x1024.png

1. Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie voor de categorie ramen en deuren kan je voor de volgende werken aanvragen: 

 • De installatie van nieuwe hoogrendementsbeglazing. Denk bijvoorbeeld aan hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels. 
 • De afbraak en plaatsing van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing
 • De plaatsing van volle buitendeuren
 • De afbraak en installatie van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • De plaatsing van een dakdoorbreking zoals dak(vlak)ramen en lichtkoepels met een U-waarde die niet hoger dan 1,0 W/m²K ligt. Ook lichtkokers komen in aanmerking. 

De premies voor lichtkoepels en dakramen kan je ook onder de categorie dak aanvragen in plaats van ramen en deuren. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat het dak een goede isolatie heeft of in de nabije toekomst zal krijgen.

Personen die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie zijn:  

 • Alle eigenaars en investeerders in een bestaand woon- en niet-woongebouw komen in aanmerking voor de premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 • Een eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomensgroepen of een verhuurder aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) kan de premie ook voor de andere soorten werken van de categorie ramen en deuren aanvragen. 
 • Worden er werken uitgevoerd voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw? Dan komt de investeerder van het volledige appartementsgebouw in aanmerking voor de premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing. Als er een vereniging van mede-eigenaars (VME) bestaat, dan krijgt deze groep de premie.

Vanaf het najaar van 2023 krijgen eigenaars-bewoners die tot de laagste en middelste inkomenscategorie behoren en een verhuurder aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) zijn, een premie voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. 

De gebouwen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum dat je de Mijn VerbouwPremie aanvraagt. De aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën worden als richtlijn genomen. Bij onenigheid geldt de oudste datum van de twee. 
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, heeft recht op de premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing. Enkel woningen en appartementen van eigenaar-bewoners of verhuurders aan een woonmaatschappij komen in aanmerking voor de andere soorten werken. 

Je kunt de premie aanvragen voor zowel de renovatie van een bestaand gebouw (woning, appartement, appartementsgebouw of niet-woongebouw in het Vlaamse Gewest) als voor de bouw van een nieuwe woning in het Vlaamse Gewest door herbestemming. Dit laatste houdt in dat je een bestaand gebouw tot een woning verbouwt. 

Let op: Gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden, hebben geen recht op de Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren. Voor vervangingsbouw krijg je in de meeste gevallen wel een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6 % in plaats van 21 %). Kom je als particulier niet in aanmerking voor dit verlaagd btw-tarief? Dan kan je een sloop- en heropbouwpremie aanvragen. 

De bedragen die je voor de plaatsing van hoogrendementsglas voor ramen en deuren ontvangt, vind je in onderstaande tabel terug. 

Type gebouw Aanvrager Maximale premiebedrag
Woning of appartementLaagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor Maximum 50 % van de factuur of 5.500 euro 
 Middelste inkomenscategorie Maximum 35 % van de factuur of 3.850 euro 
 Hoogste inkomenscategorie of investeerder Maximum 40 % van de factuur of 16 euro per m²
Niet-woongebouw  Maximum 40 % van de factuur of 16 euro per m² 

Bij een uitsluitend nachttarief krijgt de premie voor hoogrendementsglas en aanvullende werkzaamheden een verhoging van 8 euro per m². Het maximum is wel nog steeds 50 % van het totale factuurbedrag. Deze regeling is nog geldig voor aanvragen tot 31 december 2025. 

Andere bijkomende voorwaarden zoals het factuurbedrag, ventilatie-eisen en de Ug-waarden vind je gemakkelijk terug op de website van de Vlaamse overheid. Ook het aanvraagproces en de vereiste documenten, kan je op de webpagina nalezen. 

Voor meer informatie kan je ook terecht bij een vakman. Via ons offerteformulier krijg je gratis en vrijblijvend voorstellen, advies en info. 

Ontvang gratis advies op maat

2. Welke premies kan ik nog aanvragen bij netbeheerder Fluvius?

De netbeheerder Fluvius biedt ook nog andere premies aan zoals de EPC-labelpremie en de huur- en isolatiepremie. We bespreken deze hieronder. 

premie nieuwe ramen

EPC-labelpremie

Als je jouw woning binnen de 5 jaar renoveert zodat het EPC-label verbetert, dan kom je in aanmerking voor een premie

De voorwaarden voor de EPC-labelpremie zijn de volgende: 

 • De premie geldt enkel voor woningeigenaars van woningen, woongebouwen of wooneenheden met een slechte energieprestatie. Aan de hand van het EPC of energieprestatiecertificaat (niet ouder dan van 2019) kan je jouw energieprestatie aantonen. 
 • Een woning met EPC-label E of F moet door renovatie in minder dan 5 jaar een label C of hoger behalen. Een wooneenheid (appartement) met EPC-label D, E of F moet door renovatie in minder dan 5 jaar een label B of hoger hebben. 
 • Sloop of heropbouw van je woning komt niet in aanmerking voor de premie. 
 • Het behaalde EPC-label moet na 5 jaar een nieuw en beter EPC hebben. Bij de aanvraag van de premie mag het EPC-label niet meer dan 12 maanden oud zijn.
 • Het bedrag van de premie hangt in grote mate af van het behaalde EPC-label na de renovatiewerken. 
 • De premie kan je gespreid ontvangen. 
 • De EPC-labelpremie is combineerbaar met andere energiepremies van Fluvius en de Mijn VerbouwPremie

Let op: De EPC-labelpremie is niet combineerbaar met een lopend totaalrenovatiebonustraject van dezelfde eigenaar of investeerder. 

De aanvraagprocedure bestaat uit twee belangrijke stappen: 

 • Stap 1: Activeer de EPC-labelpremie voor de renovatie. Dit kan je gemakkelijk in orde brengen op de website van Fluvius. Je geeft gewoon de gegevens van het EPC van je woning in en klikt vervolgens het juiste EPC-label aan. Vanaf nu heb je 5 jaar om je woning te renoveren. 
 • Stap 2: De uitbetaling van de EPC-labelpremie na de renovatie. Is je woning binnen de 5 jaar gerenoveerd en heb je jouw nieuwe EPC laten opmaken? Dan wordt je premie uitbetaald. Je gaat opnieuw naar de website van Fluvius en geeft de gegevens van het EPC van na de renovatie in. Duid ook het nieuwe EPC-label aan. 

De bedragen die je van het EPC-labelpremie kunt ontvangen, hangen af van het type woning en het behaalde EPC-label. Onderstaande tabel geeft een kort overzicht: 

Behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar Premiebedrag voor huis met label E of FPremiebedrag voor appartement met label D, E of F 
Energielabel C2.500 euro /
Energielabel B3.750 euro 2.500 euro 
Energielabel A5.000 euro 3.750 euro 

Tip: Heb je recht op de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas? Dan liggen je premiebedragen als beschermde afnemer 20 % hoger.

Vraag direct advies en prijzen op maat

Huur- en isolatiepremie

Voor een dakisolatieproject, beglazingsproject en spouwmuurisolatieproject in slecht geïsoleerde huurwoningen kan je de huur- en isolatiepremie aanvragen. Een projectpromotor ondersteunt de huurder en verhuurder bij de voorbereiding en realisering van de werken. 

De premie geldt enkel voor woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner tot een van de volgende groepen behoort: 

 • Huurders die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.  
 • Huurders die prepaid hebben. 
 • Huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • Huurders die in schuldbemiddeling zitten. 
 • Huurders die bij onbetaalde energiefacturen door het OCMW geholpen worden. 
 • Huurders voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend. 
 • Huurders die een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben dat niet hoger ligt dan 37.030 euro (samen met een persoon met wie ze wettelijk of feitelijk samenwonen). Per persoon ten laste mag het inkomen 1.930 euro hoger liggen. 
 • Huurders met een huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs (niet-geïndexeerd) van 614,56 euro of 664,56 euro in bepaalde steden en gemeenten. 

Let op: Als verhuurder mag je bij deze premie de huurprijs niet verhogen en het lopend huurcontract niet voortijdig opzeggen

De procedure verloopt als volgt: 

 • Stap 1: De projectpromotor gaat in gesprek met huurder en verhuurder. Als beiden tot een consensus komen, worden er afspraken gemaakt over de financiering en de realisering van de werken
 • Stap 2: Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, voert de projectpromotor de werken uit. Sociale-economiebedrijven die een erkenning hebben om isolatiewerken uit te voeren, zijn vaak de projectpromotoren. De huurder en verhuurder hebben geen recht om de werken zelf uit te voeren. 
 • Stap 3: De werken worden uitgevoerd. 
 • Stap 4: De projectpromotor geeft een verslag aan Fluvius. 
 • Stap 5: Fluvius betaalt vervolgens de premie uit aan de projectpromotor. 

De bedragen van de huur- en isolatiepremie verschillen per project: 

Sociaal dakisolatieproject Sociaal beglazingsproject Sociaal spouwmuurisolatieproject 
24 euro per m² voor de projectpromotor 85 euro per m² voor de projectpromotor 12 euro per m² voor de projectpromotor 
400 euro per dossier voor de projectpromotor 400 euro per dossier voor de projectpromotor 400 euro per dossier voor de projectpromotor 

Zijn de premie en het forfaitair bedrag van 400 euro per dossier niet genoeg om de kosten te betalen? Dan ontvangt de eigenaar een bijkomende factuur met de rest van het bedrag

Vul het offerteformulier in en kom in contact met experts

vakman plaatst nieuwe deur

3. Gemeentelijke premie (Vlaanderen) 

Naast de Mijn VerbouwPremie, EPC-labelpremie en huur- en isolatiepremie bestaan er ook nog gemeentelijke premies

Is een provinciale subsidie of premie ook een optie?

Sommige gemeenten en provincies geven premies voor de plaatsing van hoogrendementsglas. Op de website van de Vlaamse overheid is er een premiezoekrobot voor energiepremies in Vlaanderen. Aan de hand van deze tool krijg je gemakkelijk een overzicht van de premies waar je recht op hebt.

Burenpremie of Collectieve renovatiebegeleidingspremie

Een andere optie is om samen met minstens 9 andere eigenaars een collectief renovatieproject te starten. Dit project wordt door een projectbegeleider of BENOvatiecoach geleid. De begeleider staat in voor het vlotte verloop van de kwaliteitsvolle en goedkopere energierenovatiewerken. De collectieve renovatiebegeleidingspremie zijn extra hoge premies. 

Als deelnemer krijg je geen extra premie, maar kan je wel de premies die onderdeel zijn van de Mijn VerbouwPremie aanvragen. De BENOvatiecoach staat hiervoor in.  

Ook voor de collectieve renovatiebegeleidingspremie of burenpremie gelden er enkele voorwaarden

 • Het collectieve project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen die in dezelfde buurt gesitueerd zijn. Een woongebouw met 10 of meer wooneenheden (denk aan een appartementsgebouw) komt ook in aanmerking.
 • De renovatie gaat over een van de volgende energiebesparende maatregelen: de Mijn VerbouwPremie voor dak, buitenmuur, vloer, ramen en deuren, zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler. Voor een ventilatiesysteem bestaat er geen aparte premie, maar het komt wel in aanmerking als collectief renovatieproject en de totaalrenovatiebonus. 
 • Per woning of appartement kan je niet meer dan twee keer een collectief renovatieproject aanvragen. 

Om deel te nemen contacteer je een van de projectbegeleiders in jouw regio. Op de website van de Vlaamse overheid vind je een lijst van alle projectbegeleiders en hun contactgegevens. De begeleider wordt voor maximaal 600 euro per woning of wooneenheid vergoed.

specialisten installeren nieuw raam

Plan je een renovatieproject? Vraag info en advies + Vergelijk gratis offertes

Nood aan een aannemer voor je ramen en deuren in je bestaande woning of appartement

Vul het offerteformulier hieronder in en ontvang meerdere offertes en advies op maat van vakmannen uit jouw regio. Om in aanmerking te komen voor een van bovenstaande premies is het noodzakelijk om de werkzaamheden aan een erkende vakman over te laten. Bovendien kan hij je begeleiden in het volledige proces: zowel voor de aanvraag van de premie (facturen, attest aannemer et cetera) als voor het renovatieproject zelf staat hij je bij. 

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvraag
1*. Wat wenst u te plaatsen?

2. Beschrijf uw project

3. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.