Slooppremie: kom ik in aanmerking? Voorwaarden en stappenplan

Wil je slopen en heropbouwen? Dan is het interessant om te weten of je in aanmerking komt voor de Vlaamse slooppremie van 10.000 euro. Voor je de werken start, is het alvast belangrijk om te weten wat wel en niet mag.

Meer bepaald is het interessant om te weten hoe je de juiste keuze maakt en welke premie(s) je kan aanvragen bij sloop- en heropbouwwerken, waaronder de sloop- en heropbouwpremie. Dit artikel helpt je op weg.

Vergelijk vrijblijvend tot 5 gratis offertes

Slooppremie aanvragen: stappenplan

slooppremie

Kies je voor sloop- en heropbouwwerken, of voor renovatiewerken? Het kan een lastige keuze zijn. Toch zijn er een aantal stappen die je kan volgen om de juiste beslissing te nemen. 

Hoe dan ook, naargelang de afbraakwerken heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de sloop- en heropbouwpremie (10.000 euro in 2021 en 2022) van de Vlaamse regering.

Stap 1: informeer je over de voorwaarden

De eerste stap is je informeren over wat wel en niet mag. Voor je aan de slag gaat met het uitvoeren van je plannen, is het dus belangrijk om je goed te informeren over de regels en voorwaarden in jouw gemeente. Want die kunnen voor alle Vlaamse steden verschillend zijn

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je je huis niet mag slopen omdat het een beschermd monument is. De gemeente zal nakijken wat de mogelijkheden zijn op het vlak van stedenbouwkunde en erfgoedwetgeving

Het is ook altijd handig om je geheugen op te frissen aangaande de huidige federale btw-wetgeving. Zo moet je als je aanspraak wil maken op de slooppremie een verklaring op eer ondertekenen dat jouw werken niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief van 6 % en dat je daartoe ook geen aanvraag zal indienen.

Stap 2: staat woning vaststellen en verwachtingen huis opmaken

De volgende stappen zijn de staat van je woning vaststellen en de verwachtingen van je huis opmaken. Je doet dit best samen met een architect of een aannemer.

Door hun kennis en ervaring zijn ze het best geplaatst om de staat van af te breken gebouwen vast te stellen. Ze gaan onder andere na in welke staat de funderingen en de draagstructuur zich bevinden, en of er vocht in de woning aanwezig is.

Het is aan te raden navraag te doen omtrent de haalbaarheidsgraad van je werken, zodat je weet of de werken mogelijk en realistisch zijn. 

Stap 3: eventuele verbeteringen vaststellen en financiële plaatje afwegen

De laatste stappen zijn de eventuele verbeteringen vaststellen en het financiële plaatje afwegen. Indien je ervoor kiest om te renoveren, moet je zeker nagaan of het haalbaar is om de verplichte energiedoelstellingen te behalen.

Merk je dat het niet haalbaar is, dan is slopen en heropbouwen van je woning de beste keuze.

Tot slot is het belangrijk om er een prijskaartje op te kleven. Ook dit kan in overleg met een architect of aannemer die de staat van je woning komt evalueren. 

Vergelijk prijzen om het beste tarief te bekomen

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

Er wordt een sloop- en heropbouwpremie door de Vlaamse overheid uitgegegeven voor wie de sloop van zijn af te breken gebouw combineert met de heropbouw van een in te richten woning. Daarbij ben je verplicht om eerst een omgevingvergunning voor sloop en heropbouw in te dienen. Na goedkeuring krijg je vervolgens 3 maanden tijd om de slooppremie of afbraakpremie aan te vragen.

Voorwaarden sloop- en heropbouwpremie

  • De woning moet voor minstens 5 jaar in geheelheid volle eigendom zijn, dus de enige en eigen woning van één of meerdere personen.
  • De woning mag een maximum bewoonbare oppervlakte van 200 vierkante meter omvatten.

Wanneer je de premie voor sloop- en heropbouw wil aanvragen waarmee je de afbraak van één of meerdere gebouwen en de heropbouw combineert, zijn er verschillende belangrijke zaken in acht te nemen:

  • Je moet altijd een vergunningsaanvraag indienen. Dat is ook verplicht wanneer de vergunning of melding voor de sloop niet verplicht wordt door jouw gemeente. Heb je geen vergunning voor sloop en heropbouw? Dan kom je niet in aanmerking voor een premie.
  • De premie geldt voor sloop en heropbouw waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning werd ingediend binnen de wettelijke termijn van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2022.
  • Je kan enkel de premie krijgen voor een gecombineerde aanvraag van sloop- en heropbouwvergunning.

Verlaagd btw-tarief?

In 2021 en 2022 kan je de premie niet cumuleren met het federale btw-tarief van 6 %.

Aanvraag premie sloop- en heropbouw

De aanvraag van de sloop- en heropbouwpremie verloopt in twee stappen, waarbij je eerst een online aanvraag indient op de website van de Vlaamse overheid. Dit doe je binnen de 3 maanden na goedkeuring van de omgevingsvergunning. Als je de aanvraag daartoe ingediend hebt, moet je aan het einde van de sloopwerken een bewijs voorleggen.

Van zodra je aanvraag ingediend en goedgekeurd is, kan je jouw uitbetaling verwachten drie maanden na het indienen van het sloopbewijs.

Voor meer informatie kan je altijd terecht op de website van de Vlaamse Overheid.

Ontvang een prijs op maat

Sloopwerken zijn werken voor ervaren vakmensen
Informeer over de federale btw-wetgeving

Renovatiepremie

Heb je ervoor gekozen om renovatiewerken aan te gaan? Dan kan je de renovatiepremie aanvragen. Deze premie wordt vanaf 2022 samengesteld in één complete woningpremie. Het bedrag waarop je uiteindelijk recht hebt, zal afhangen van je persoonlijke inkomen.

Momenteel bestaan er nog verschillende renovatiepremies, maar vanaf eind 2021 zal de nieuwe renovatiepremie aangevraagd kunnen worden.

Vergelijk offertes van aannemers in jouw buurt

Heb je interesse in afbraakwerken? Vraag dan jouw gratis offerte aan en ontvang ze vrijblijvend via onderstaand formulier. Zo kan je de prijzen van gespecialiseerde vakmannen vergelijken in jouw regio.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt