Wanneer bouwvergunning nodig? Regels en voorwaarden

Ben je van plan verbouwings- of renovatiewerken uit te voeren? Wanneer heb je dan een bouwvergunning nodig? In welke andere situaties volstaat een simpele melding? Vind het antwoord in dit artikel.

Werkzaamheden zonder vergunningsplicht

Voor veel kleine werken heb je geen meestal geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Het zijn eigenlijk werken die de grootte, het uitzicht aan de straatkant en de functie van je woning ongewijzigd laten. Hieronder een paar voorbeelden van verbouwingen waar je geen vergunning voor nodig hebt.

wanneer bouwvergunning nodig

Werken aan de buitenkant van de woning


 • Zonnepanelen en zonneboilers op het dak plaatsen
 • Dakvensters of lichtkoepels
 • Plaatsing van verluchtings-, ventilatie- of afzuiginstallaties
 • Inrolbare of inklapbare zonnetenten en -luifels
 • Schotelantenne plaatsen
 • Pleisterwerk
 • Kapotte dakpannen, panlatten en leien vervangen
 • Vervangen van oude ramen

Tuinwerken


 • Een volière of een dierenhok: niet groter dan 40 vierkante meter.
 • Niet overdekte constructies
 • Tuinhuisje, bergplaats, garage met garagepoort of carport: niet groter dan 40 vierkante meter
 • Een serre, veranda of overdekt terras: niet groter dan 40 vierkante meter
 • Zwembad tot 80 vierkante meter niet verder dan 30 meter van de woning
 • Ondergrondse constructies

Interieurwerken


 • Plaatsing nieuwe keuken of badkamer
 • Kamerindeling wijzigen
 • Zolder omvormen tot een slaapkamer

Renovatiewerken met meldingsplicht

vergunning verbouwing

Wanneer je werkzaamheden uitvoert die de constructie of stabiliteit van je woning aangaan, moet je dit aangeven. Ook hier geldt weer dat de werken buiten het zicht van de straat plaatsvinden. (Dus interne verbouwingswerken, aan het dak of aan achter- of zijgevels.)

Bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van nieuwe draagbalken voor de dakconstructie of andere wijzigingen aan het dakgebint
 • Buitenmuren herbouwen
 • Nieuwe raamopeningen bouwen
 • Bijgebouwen aanbouwen, mits klein genoeg en ver genoeg van de uiterste grenzen van het perceel (een veranda bijvoorbeeld)

Meldingsplicht bijgebouwen aanbouwen 

Je dient geen bouwvergunning aan te vragen voor je bijgebouw, maar wel een melding bij je gemeente indien:

  • De maximale oppervlakte van de aanbouwen per woning van 40 vierkante meter bedragen overschreden is
  • De aanbouw niet hoger is dan vier meter, vanaf grondniveau gemeten
  • Indien deze in je zijtuin staat moet deze op een afstand van minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • Indien deze in je achtertuin staat moet deze een afstand bewaren van minstens 2 meter van de perceelsgrens
  • Als je aanbouw tegen een aanpalend gebouw komt zonder dat deze de bestaande scheidingsmuur wijzigt en je de bouwdiepte van het betreffende gebouw niet overschrijdt
  • Deze aanbouw de functie van je woning of het aantal woongelegenheden niet verandert

Wanneer is een vergunning voor mijn verbouwing nodig?

Je hebt een bouwvergunning nodig voor grotere werken zoals verbouwing of renovatie van je huis, alsook het afbreken, heb je wel een vergunning nodig. Maar denk ook aan het rooien van bomen en andere natuur gerelateerde werken in je tuin.

Overigens heb je voor sommige van deze werkzaamheden de medewerking van een architect nodig. We geven je graag een algeheel overzicht van de werken waarvoor een vergunning aanvragen verplicht is.

Van plan om renovatiewerken te laten verrichten? Bekijk de renovatiepremies!

Woning opdelen en wijzigen functie


Wil je je huis opdelen in appartementen, studio’s of studentenkamers? Dan ben je verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen omdat je de functie van je huis verandert. Zelfs als je geen werken uitvoert, maar toch een opdeling maakt, heb je deze vergunning nodig.

Een uitzondering hierop is het creëren van een zorgwoning binnenin je woning. Hierbij wordt een uitzondering door de Vlaamse Overheid uitgegeven. Meldingsplicht geldt hierbij, maar denk er wel aan dat deze situatie in je gemeente onder lokale voorwaarden anders kan zijn. Kijk dit dus steeds goed na.

Werkzaamheden in de tuin


 • Ontbossen
 • Vellen van bomen
 • Reliëfwijzigingen
 • Herstelling van kapotte verhardingen

Afbraakwerken


Verbouwing Vergunning

Voor het slopen van gebouwen heb je in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig. Behalve onder volgende voorwaarden:

 • Als het opzetten van het gebouw vrijgesteld is
 • Indien dit niet valt onder de machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed
 • Als de bouw niet groter is dan 100 vierkante meter

De medewerking van een architect is bij losstaande gebouwen niet verplicht.

Hoe een vergunning aanvragen voor mijn verbouwing?

Een stedenbouwkundige vergunning kun je aanvragen op de website van de Vlaamse Gemeenschap of aan de hand van papieren aanvraagformulier dat je dient in te vullen en af te geven aan de gemeente. De gemeente zal binnen de 30 dagen nagaan of je aanvraag geldig is.

Wanneer je een architect aanneemt, doet deze de aanvraag in jouw plaats, maar moet je die wel ondertekenen.

Wanneer mag ik beginnen verbouwen?

Opgelet: wanneer je de vergunning krijgt, mag je pas 35 dagen later beginnen met de werken aan het vergund gebouw. Daarnaast duurt de geldigheid bouwvergunning 2 jaar en dien je de gemeente op de hoogte te brengen van zowel de aanvangs- als einddatum van de werken.

De gemeente komt dan langs ter inspectie en je dient een waarborg te betalen voor eventuele schade aan de openbare infrastructuur. Na afloop komt de gemeente weer langs om de balans op te maken. Als er geen schade is, krijgt je de waarborg terug.

Voor niet vergunningsplichtige werken, hoef je niets te melden en kun je beginnen en eindigen wanneer je wilt.

Let op er zijn uitzonderingen op deze regels (bijvoorbeeld bij beschermd erfgoed). Voor meer info, informeer bij jouw gemeente.