Is voor een veranda bouwvergunning nodig?

Veranda bouwvergunning nodig meldingsplicht

Weinig mensen weten dat eender welke uitbreiding van een woning niet zomaar uitgevoerd mag worden. Is er voor een veranda bouwvergunning nodig? Elke uitbreiding, dus ook een veranda, moet je aanvragen bij de gemeente. Dat neemt niet weg dat er verschillende mogelijkheden zijn. We zetten ze even op een rijtje.

In totaal zijn er drie aanvraagmogelijkheden voor jouw veranda:

  1. Meldingsplicht
  1. Stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling
 1. Stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling

Veranda bouwvergunning nodig: drie manieren

1 Meldingsplicht

Meldingsplicht is de meest eenvoudige aanvraagmogelijkheid. Hiervoor moet je enkel aan de gemeente aangeven dat je een veranda gaat bouwen. Dit kan echter enkel op basis van enkele voorwaarden:

  • De veranda mag niet hoger zijn dan 4 meter vanaf de grond.
  • De veranda mag het aantal woongelegenheden niet aanpassen.
  • Je mag maximaal 40 vierkante meter bijbouwen per woning.
  • Je veranda moet in de achtertuin minstens twee meter van de perceelgrens blijven. In de zijtuin moet dit minstens drie meter zijn.
  • De veranda mag de perceelgrens wel raken als die tegen een aanpalend pand gebouwd wordt, zolang de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.
 • De bouwdiepte van de veranda mag dan niet groter zijn dan de bouwdiepte van het aanpalende gebouw.

Wanneer aan die voorwaarden voldaan is en er komen geen stabiliteitswerken aan te pas, dien je ook geen architect te contacteren. Wanneer er wel stabiliteitswerken moeten gebeuren, moet je melding maken met de de medewerking van een architect.

Na de melding heeft de gemeente 30 dagen de tijd om na te gaan of je veranda voldoet aan de voorwaarden. Wanneer je na 30 dagen niets hoort, mag je jouw veranda beginnen te bouwen.

2 Stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling

Wanneer je woonst niet aan de voorgaande voorwaarden voldoet, moet je overgaan op een stedenbouwkundige vergunning. Hier wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen al dan niet beroep doen op een architect. Zonder bijstand van een architect dien je een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling aan te vragen.

Veranda bouwvergunning nodig

Het verschil tussen een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige of uitgebreide dossiersamenstelling hangt er enkel van af of je een beroep moet doen op een architect of niet.

3 Stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling

Er is voor een veranda bouwvergunning nodig met uitgebreide dossiersamenstelling wanneer je niet aan de voorwaarden van de meldingsplicht voldoet en daarnaast ook een beroep moet doen op een architect.

Bij de stedenbouwkundige vergunning kan de gemeente snel een beslissing nemen. Maar in bepaalde gevallen moet een openbaar onderzoek gevoerd worden en moeten soms andere administraties geraadpleegd worden. Tijdens dat onderzoek kunnen je buren nog bezwaar indienen.

Tot slot moet je ook voor en tijdens de werken aan de straat een plakkaat zetten met daarop een afschrift van de vergunning en het dossier van de verbouwingen. Daarbij hebben sommige gemeenten ook nog eens bijkomende regels. Let dus goed op alle details voor je aan de bouw van een veranda begint.