Tempo renovaties moet verdrievoudigen om CO2-uitstoot voor 2030 te laten dalen, maar wat betekent dit voor u?

De gebouwen, waaronder de meerderheid een CO2-uitstoot hebben van 12 megaton per jaar, zijn verantwoordelijk voor een vierde van alle broeikasgassenemissies waarover de Vlaamse overheid bevoegd. Het doel is om binnen 10 jaar de CO2-uitstoot te laten dalen naar 9 megaton, maar voorlopig voldoet enkel 4.6% van bijna 3 miljoen woningen aan het streefdoel.

Renovatienormen 2030

De klimaatdoelstelling van 2030

Om de Europese klimaatdoelstelling in 2030 te halen, moet er verandering gebeuren. Deze verandering hangt wel af van een paar factoren. Maar welk zijn deze factoren?

Factor 1: kostprijs renovatie

Een gewone renovatie kan ongeveer 35.000€ kosten. De realiteit is dat dit nog voor heel veel mensen gewoon onbetaalbaar is. De overheid heeft hiervoor steunmaatregelen ingezet, waaronder renovatiepremies voor sociale werkzaamheden.

Maar een universitair samenwerkingsverband heeft geconstateerd dat veel te weinig mensen gebruik maken van deze premies. De voornaamste reden is dat de premies gewoon nog te laag liggen. Een oplossing hiervoor zou het systeem van voorfinanciering te gebruiken, waarmee je met een klein bedrag kunt beginnen renoveren.

Factor 2: gebrek aan motivatie

Er komt veel bij kijken tijdens een renovatie. Het neemt veel tijd in en kunt tijdens de werken verschillende problemen tegenkomen. Dit resulteert nog te vaak in een gebrek aan motivatie.

Het is de taak van de Vlaamse regering het renovatieproces te vereenvoudigen. Een oplossing die momenteel op tafel ligt, zijn de renovatiecoaches, die als taak zullen hebben eigenaars te ondersteunen tijdens hun renovatie.

Factor 3: gebrek aan voldoende arbeidskracht

Natuurlijk is het renoveren van 95.000 woningen per jaar niet haalbaar zonder genoeg arbeidskracht. Hier wordt de vraag dan gesteld van of er wel voldoende aannemers zijn om alle renovatiewerken uit te voeren. In 2019 waren er slechts 13.000 vacatures beschikbaar in de bouwsector, wat neerkomt op 10% is van het totaal aantal vacatures in Vlaanderen.

Ramen laten vervangen? Ontdek de premie nieuwe ramen: voorwaarden en bedragen!

Conclusie

Er dient nog veel te gebeuren, willen we de doelstelling van 2050 halen.  Heeft u hulp nodig bij het zoeken van vakmannen, neem dan zeker een kijkje op onze site. Wij helpen u verder bij het zoeken van de perfecte vakmannen en leveranciers voor uw renovatie.