Is mijn renovatielening fiscaal aftrekbaar?

Wie renoveert, heeft geld nodig. Een renovatielening is dan vaak de beste oplossing. Je leent aan een extra scherp tarief zonder notariskosten. Maar is mijn renovatielening fiscaal aftrekbaar? Het korte antwoord is “Ja!”, maar toch is het niet zo eenvoudig.

Is een renovatielening fiscaal aftrekbaar?

Lenen voor je huis? De woonbonus

Om te achterhalen of de renovatielening fiscaal aftrekbaar is voor jou, moeten we de woonbonus bekijken. Dat is een belastingvoordeel voor iedereen die een lening afsluit om een huis te kopen, bouwen of renoveren. De regels zijn wel meermaals aangepast en dat maakt de berekening niet zo simpel. De datum van de authentieke leningsakte is bepalend. Hoe groot jouw belastingvoordeel is, hangt af van verschillende factoren:

Een lening vóór 2015

Dankzij je lening kan je een basisbedrag van 2.280 euro gedurende de volledige looptijd inbrengen in de belastingen. Daar mag je de eerste tien jaar 760 euro bij doen. Telde je gezin drie of meer kinderen bij het aangaan van de lening, dan komt er nog eens 80 euro bij.

Jouw specifieke belastingvermindering wordt bepaald door het zogenaamde ‘marginaal tarief’. Dat is het belastingpercentage dat je betaalt op je inkomsten, en ligt tussen 30% en 50%. Voor de woonbonus komt dat neer op maximaal 3.120 euro voor een getrouwd of wettelijk samenwonend koppel.

Leningen in 2015

De basisbedragen blijven hetzelfde, maar bij de berekening van de belastingvermindering kijkt men niet meer naar het ‘marginaal tarief’. Sinds 1 januari 2015 geldt voor iedereen een vast percentage van 40%.

Dat betekent dat het fiscaal voordeel van een koppel maximaal 1.888 euro bedraagt (of 944 euro per persoon) als je aan alle voorwaarden voldeed.

De leningen vanaf 2016 tot voor 2020

De woonbonus is dood, leve de “geïntegreerde woonbonus”. Eigenlijk blijft alles bij het oude, maar wordt de regeling uitgebreid. Waar het vroeger om “de enige en eigen woning” ging, maak je sinds 2016 ook aanspraak op de woonbonus bij een lening voor een tweede of derde woning. Let op dit geldt enkel voor leningen tot 31 december 2019.

Een lening na 2020

Vanaf 1 januari 2020 komen nieuwe leningen niet langer in aanmerking voor de woonbonus. Wel werd het tarief van de registratiebelasting met 1 procentpunt verlaagd (van 7% naar 6% voor de aankoop van een enige gezinswoning en van 6% naar 5% voor wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert).


Leningen voor 2015

Leningen in 2015


Leningen vanaf 2016 tot eind 2019


Basisbedrag


2.280 euro


1.520 euro


1.520 euro


Verhoging eerste 10 jaar (enige woning)


+760 euro

+760 euro

+760 euro

3 kinderen ten laste bij aangaan lening
 

+80 euro


+80 euro


+80 euro


Effectieve belastingvermindering?


Tussen 30% en 50%


40%


40%

Overzicht van het belastingvoordeel via de woonbonus. Bron: Vlaanderen.be

Renovatielening: ook fiscaal aftrekbaar?

Kort antwoord: ja, de renovatielening is fiscaal aftrekbaar – als je aan alle voorwaarden voldoet. Of het fiscaal voordeel ook aangewezen is, is een andere vraag. Alles hangt af van jouw huidige lening(en).

“Ik heb geen hypothecaire lening”

De rente over een reguliere renovatielening als lening op afbetaling is perfect fiscaal aftrekbaar. Wie vandaag een renovatielening afsluit, kan dus 2.280 euro inbrengen (+ 760 euro voor de eerste 10 jaar en + 80 euro voor gezinnen met 3 kinderen). De effectieve belastingvermindering wordt bepaald door het vaste percentage (40%).

“Ik heb al een hypothecaire lening”

Sinds 2016 bestaat er dus één geïntegreerde woonbonus. Gevolg? Je kunt maar één keer van het belastingvoordeel genieten. Wie boven op zijn hypothecair krediet een renovatielening aangaat, zal dus moeten kiezen.

Vraag je een belastingvoordeel voor de nieuwe (renovatie)lening, dan kan je geen voordeel meer krijgen voor de lopende lening. Wel mag je de overstap uitstellen. Je kunt bijvoorbeeld de lopende lening fiscaal inbrengen en een jaar later de nieuwe lening. Maar eens je overstapt naar het nieuwe regime, is de keuze definitief. Partners moeten dezelfde keuze maken.

Het komt er dus op aan om goed af te wegen of een renovatielening de juiste keuze is voor jouw verbouwing. Sta je voor de aankoop of renovatie van een huis? Dan is een hypothecaire lening vanzelfsprekend. Die kan je eventueel wel combineren met een renovatielening. Is jouw hypothecaire lening al afbetaald, maar wil je nog verbouwen? Dan is het fiscaal voordeel van de renovatielening zeer interessant. Wat je ook kiest, ga niet over één nacht ijs, simuleer je lening en vraag raad bij jouw bank.