Elektriciteit laten keuren: voorkom de 5 meest gemaakte fouten

Moet je binnenkort je elektriciteit laten goedkeuren maar twijfel je of alles werkelijk in orde is voor de goedkeuring? Het voorbereiden op je goedkeuring kan je zelf in orde brengen. Hoe je dat doet door de 5 meest gemaakte fouten te voorkomen? Dat lees je hier. 

Boosdoeners en oplossingen 

De goedkeuring van je elektriciteit is verplicht indien je woning dateert van voor 1 oktober 1981. Dit zorgt ervoor dat de koper een zicht heeft op de eventuele kosten die de aankoop met zich meebrengt. Toch zijn er een aantal fouten dat zeer vaak voorkomen die als gevolg voor een afkeuring van je elektriceit zorgen.

Zo is de meest voorkomende fout dat de elektrische schema’s ontbreken. Deze zijn verplicht en belangrijk. Wanneer een probleem is vastgesteld zorgen de eendraadschema en situatieschema voor het afsluiten van de juiste kring. Mankeren deze schema’s? Dan kan je ervoor kiezen om ze zelf op te stellen of een elektricien in te schakelen. 

Een andere groot voorkomende fout is de isolatiefout. Bij dit soort fout zorgt ervoor dat stroom van de geleider vrijkomt. Het zorgt ervoor dat er een groot tekortkoming is en kan zware risico’s van brand of elektrocutie met zich meenemen. Om dit soort probleem te kunnen vaststellen is het nodig om een isolatiemeter te hebben. Hiernaast zullen alle leidingen losgemaakt worden van stopcontacten en lichtpunten. Hiernaast kan het gebeuren dat een differentieelschakelaar mankeert. Deze zorgt ervoor dat de elektrische installatie automatisch spanningsloos wordt en dus voor veiligheid zorgt. Dit soort probleem kan simpelweg worden opgelost door een schakelaar te installeren. 

De twee overblijvende fouten zijn het hebben van een probleem met de continuïteit en de slechte installatie van stopcontacten. De oplossing voor deze problemen zijn heel simpel. Wanneer de stopcontacten dateren van voor of na 1981, moeten deze worden voorzien van een geaard stopcontact. Idem bij het hebben van een slechte installatie van je stopcontacten. Wanneer dit voorkomt zullen je stopcontacten gedemonteerd moeten worden alsook opnieuw geïnstalleerd worden.

Voorbereiding goedkeuring

Naast het voorkomen van fouten kan je je altijd voorbereiden op de goedkeuring van je elektriciteit. Dit zorgt er niet alleen voor dat je elektriciteit wordt goedgekeurd maar ook dat de goedkeuring vlot verloopt. Om dit op een correcte manier te doen zijn er een aantal stappen dat je kan volgen. 

Zo zal het heel belangrijk zijn om de juiste documenten klaar te zetten. De volgende documenten zal je nodig hebben voor de goedkeuring:

  • EAN-code dat zich op de energiefactuur bevindt
  • In drie exemplaren; eendraadschema 
  • In drie exemplaren; het situatieschema
  • Voorbije verslagen van je goedkeuring

Wat kan je zelf voorbereiden?

Naast het klaarleggen van je document is er ook voorbereidend werk dat je kan verrichten. Zo zijn er een aantal zaken die je beter nakijkt en in orde brengt zodat de keuring correct verloopt. 

Om te starten is het aangeraden om de gevoelige apparaten en computers uit te schakelen. De oorzaak hiervan is omdat er tijdens de controle spanning wordt onderbroken. De vakman geeft dit tijdig aan. Hiernaast kan je er ook voor zorgen dat de elektrische borden goed toegankelijk zijn voor de controle. De toegankelijkheid is aangeraden in elke kamer van je woning. Naast de toegankelijkheid is het ook best om ervoor te zorgen dat er genoeg stopcontacten vrij zijn. 

Als laatste moet er een gemachtigd persoon aanwezig zijn om te betalen alsook het nieuwe goedkeuringsattest te ondertekenen.