Verplichte renovatie 2021: regels en premies

Ben je van plan een huis te kopen, maar houd je de boot liever nog even af? Dan doe je dat misschien toch best voor 2021. Dan gaat namelijk de nieuwe regelgeving van de Vlaamse overheid in verband met verplichte renovatie van kracht. We leggen je uit wat dat precies betekent.

In essentie komt het neer op dit: als je vanaf 2021 een pand verwerft, op welke manier dan ook, ben je verplicht om een aantal ingrijpende energetische renovaties uit te voeren. De bedoeling is dat de woning energiezuiniger wordt en dus minder elektriciteit en fossiele brandstoffen verbruikt.

Vind de juiste vakman in jouw regio

Welke soort renovaties?

Verplichte renovatie 2021: kom jij in aanmerking?

Er zijn zes verschillende soorten energiebesparende maatregelen.

 1. Dakisolatie
 2. Vloerisolatie
 3. Muurisolatie
 4. Superisolerend glas
 5. Condensatieketel van maximum 15 jaar oud
 6. Boiler op hernieuwbare energie (zonneboiler of warmtepomp)

Nadat de woning in je bezit gekomen is, moet je binnen de vijf jaar minstens 3 van deze maatregelen uitgevoerd hebben. Appartementen vallen niet onder de nieuwe wetgeving. Maar er bestaan wel enkele andere maatregelen. Tegen 2020 moeten alle daken geĆÆsoleerd zijn en tegen 2023 moeten alle appartementen over isolerend glas beschikken.

Hoeveel kosten energetische renovaties?

Benieuwd hoeveel isolatie, zonnepanelen, een nieuwe condensatieketel… je zou kosten? Vraag hier gratis offertes op maat bij specialisten uit je regio en vergelijk vrijblijvend.

šŸ‘‰ Gratis offertes ontvangen

Verplichte renovatie? Wat betekent dat voor woningen?

Verlaagd Btw-tarief voor sloop- en heropbouwwerken

In de voorbije jaren hebben sommige gemeenten een verlaagd btw-tarief toegepast voor wie sloop- en heropbouwwerken wenst uit te voeren. In het nieuwe federale regeerakkoord staat dat die maatregel over heel Belgiƫ wordt uitgebreid. Wie in aanmerking komt kan dus genieten van een verlaagd btw op 6% in plaats van 21.

Van analoge naar digitale teller (+ afschaffing terugdraaiende teller)

In januari 2021 heeft de Vlaamse overheid beslist om de terugdraaiende teller af te schaffen ten voordele van een digitale teller. Wiens zonnepanelen voor 1 januari 2021 werden geplaatst en op die datum minder dan 15 jaar oud waren kan zijn terugdraaiende teller tot 2025 behouden. Bij wie dat niet het geval is zal een digitale teller moeten worden geplaatst. Voor die huishoudens geldt dan niet meer het vaste prosumententarief, maar het variabele injectietarief.

Nieuwe subsidie voor zonnepanelen

Opdat de plaatsing van zonnepanelen aantrekkelijk blijft ondanks het wegvallen van de terugdraaiende teller, biedt de Vlaamse overheid een nieuwe premie aan voor hun plaatsing. De nieuwe subsidie bedraagt maximum 40% van het factuurbedrag met een plafond van 1500 euro. Deze premie is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

 • De woning is aangesloten op het distributienet
 • De elektrische installatie werd in 2021 gekeurd
 • Het omvormer-vermogen van de nieuwe zonnepaneleninstallatie ligt onder de 10 kVA
 • De bouwaanvraag voor de woning in kwestie werd voor 2014 aangevraagd
 • De installateur van de zonnepanelen moet over een RESCert certificaat beschikken

Nieuwe energielabels

Tot in 2021 was de energielabel A+++ een garantie dat men over een uiterst zuinig toestel beschikte. Het probleem is dat deze schaal niet meer representatief is voor de hedendaagse technologische vooruitgangen. Om de variatie aan toestellen nauwkeuriger uit te drukken gaat men sinds 2021 terug op een simpelere maatstaf dat opnieuw van A naar G gaat. De waarden van de letters worden dan gewoon verschoven.

Niet langer meer een (nieuwe) stookolieketel

Om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen mogen sinds 2021 geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden. Wie al een stookolieketel heeft mag hem gerust blijven gebruiken, maar indien deze ketel aan vervanging toe is, moet de gebruiker zijn hele verwarmingssysteem vervangen, bijvoorbeeld door een warmtepomp dat op hernieuwbare energie werkt.

Maximale E-peil: nieuwe normen

Het E-peil is een schaal die de energiezuinigheid van een gebouw aanduidt. Bij een onzuinige woning staat de E-peil hoger. De Vlaamse regering wilt de gemiddelde E-peil naar beneden halen door een maximum op te leggen aan nieuwgebouwde woningen. Deze maximale E-peil verandert in 2021 van E30 naar E70.

Premie dakisolatie

Voor de renovatie van jouw dak is het in 2021 mogelijk om een overkoepelende renovatiepremie aan te vragen, al werd er dit jaar een beperkende voorwaarde aan deze premie toegevoegd: de betreffende renovatie moet door een erkende aannemer worden uitgevoerd.

Premie asbestverwijdering

Wie te weten komt dat zijn huis asbesthoudend materiaal bevat kan in 2021 genieten van een premie voor zijn verwijdering. De premie voor asbestverwijdering bedraagt 8 euro per vierkante meter.

Premie waterpomp(boiler)

De premie voor de installatie van een waterpompboiler bedraagt maximum 40% van de facturen met een plafond van 300 euro. Deze premie wordt vanaf 2021 aan twee nieuwe voorwaarden onderworpen. Ten eerste moet de geĆÆnstalleerde waterpomp in staat zijn tot thermische opslag. Ten tweede komen vanaf 2021 eigenaars die meer dan 5 jaar geleden hun bouwvergunning kregen in aanmerking voor de premie.

Renteloze lening

Wie vanaf 2021 een pand koopt met een laag energieprestatiecertificaat (EPC) kan genieten van een renteloze lening voor zijn ingrijpende energetische renovatie. Appartementen met een EPC-score van D, E of F komen in aanmerking. Voor woningen moet de score E of F zijn. Wanneer je aanvraag goedgekeurd is wordt je betaalde rente om het jaar door het VEKA teruggestort. Vijf jaar na de lening is de eigenaar weliswaar verplicht om voor zijn appartement op zā€™n minst een EPC-label B te halen. Voor een woning op zā€™n minst een C-label.

EPC-labelpremie

Daarbovenop kan wie een grondige energetische renovatie uitvoert ook genieten van de nieuwe EPC-labelpremie. Deze premie kan tot 5000 euro gaan en de voorwaarden liggen in dezelfde trend als die voor de renteloze lening. Je moet vanaf 2021 het eigenaarschap over een woning met een slechte EPC label hebben verworven. Met de premie moet je vijf jaar na de ontvangst een EPC label A, B of C halen.

Wat met schenking/erfenis

Een woning erven is lang niet zo voordelig door de erfbelasting. Wat binnen de nieuwe wetgeving van de verplichte ingrijpende energetische renovaties wel voordeliger wordt is een schenking. Je kan in het geval van een schenking een deel van de renovatiekosten terugbetaald krijgen. Bij ā‚¬ 10.000 renovatiekosten krijg je ā‚¬ 3000 terug. Dat is een derde betaald door de Vlaamse regering.

Wie gaat dat betalen?

Het is logisch dat met deze maatregelen een woning kopen ook duurder gaat worden. Het lijkt er in eerste instantie op dat de rekening door de koper zal worden betaald. Toch zijn er aantal maatregelingen ingesteld die ervoor zorgen dat het niet onbetaalbaar wordt om te kopen.

Verplichte renovatie 2021: isoleer je muren of plaats superisolerend glas

Een bestaande woning geĆÆsoleerd door de muren of de plaatsing van superisolerend glas

Verkopers zullen bijvoorbeeld ook moeten betalen. Dat wordt in werking gezet door elke woning een energielabel aan te meten. Deze verplichte label zal aangeduid worden met F tot A+, wat ook de prijs van de woning beĆÆnvloedt. F zal de laagste score zijn, terwijl A+ de hoogste score inhoudt en dus de meest energiebesparende is.

Vind de juiste vakman in jouw regio