Meer Belgen hebben recht op sociaal tarief

De regering besloot vorig jaar om een tijdelijk sociaal tarief op te stellen voor energiefacturen omwille van de Corona-pandemie. De regeling was opgesteld voor een specifieke groep waarbij strenge voorwaarden van toepassing waren.

Deze verlaging in het sociaal tarief is vanaf februari verlengd tot eind 2021. Momenteel hebben 500 000 Belgen recht op deze regeling en vanaf februari zouden er 447.000 Belgen bijkomen. In totaal zullen er 1 miljoen Belgen genieten van het verlaagd sociaal tarief.

sociaal_tarief_5-1.jpg

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

In 2020 kon je het verlaagde tarief aanvragen onder bepaalde voorwaarden. Om hieraan te voldoen moest je een specifieke uitkering of tegemoetkoming ontvangen.

Hierdoor werden veel groepen uitgesloten voor het recht op het sociaal tarief. Groepen zoals gepensioneerden, alleenstaanden of eenoudergezinnen kregen hier geen recht op. De Federale overheid heeft bekend gemaakt dat deze voorwaarden vanaf februari veranderen.

Vanaf nu kan iedereen wiens bruto maandinkomen lager dan 1640 euro ligt, een aanvraag doen voor het sociaal tarief. Vaak gebeurt de aanvraag automatisch via de overheid maar in sommige gevallen moet je bepaalde attesten en papieren kunnen voorleggen. Deze documenten tonen aan dat jij, of een familielid, behoort tot de categorie dat recht heeft op de verlaging.

Jouw energieleverancier kan jou een bewijs van gezinssamenstelling vragen indien je niet rechthebbende bent voor de verlaging, maar wel een houder bent van een energiecontract.

Geduldig zijn voor de onmiddellijke toepassing

Wie vanaf februari recht heeft op het sociaal tarief zal geduldig moeten zijn. Al meldt de Federale Overheid dat het verlaagd tarief onmiddellijk toepasbaar is en automatisch gebeurt na het verkrijgen van een factuur, laat de Federatie van Belgische elektriciteit en gasbedrijven weten dat de verlaging pas vanaf mei zichtbaar zal zijn.

De reden hiervoor is dat de leveranciers pas vanaf april op de hoogte worden gebracht van wie hierop recht heeft.

Sociaal_tarief_6.jpg

De voorlopige rust

Nog gedurende één jaar zullen 1 miljoen Belgen recht hebben op deze tijdelijke regeling. Uit een onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Belgen in energiearmoede leeft waardoor het sociaal tarief maar een tijdelijke oplossing zal zijn.

De rechthebbende zullen na dit jaar hun energiefactuur weer zien stijgen. De energieminister Van Straeten hoopt op een toekomstige structurele aanpak zodat ze energiearmoede kan tegengaan.

“Ik kom niet in aanmerking”

Indien je niet in aanmerking komt voor het sociaal tarief kan je nog steeds genieten van voordelige tarieven. Via websites of vergelijkingsplatformen zijn er voordelige aanbiedingen, alsook leveranciers die extra kortingen toedienen. De Federale Overheid heeft bekendgemaakt dat sommige groepen niet in aanmerking komen voor het tarief.

Dit zijn o.a. groepen die via het ziekenfonds of verzekeringen een uitkering ontvangen, gepensioneerden uit de openbare sector of mensen die zich in schuldbemiddeling vinden. Ook tweede verblijfplaatsen of professionele klanten hebben geen recht op het sociaal tarief.

Wenst u te weten of u in aanmerking komt voor het sociaal tarief dan kan u terecht op de website van de FGOV – economie .