Vochtproblemen huurwoning: wie is er verantwoordelijk?

vochtproblemen huurwoning
Heb je vochtproblemen in je huurwoning ontdekt? Het is belangrijk om dit onmiddellijk aan te pakken en de juiste stappen te zetten. Als huurder heb je vast heel wat vragen… Wie is verantwoordelijk? Moet je huisbaas zorgen voor de herstellingen? Moet jij zelf opdraaien voor de kosten? Geen paniek: in dit artikel bespreken we stap voor stap wat je moet ondernemen om vochtproblemen in je huurwoning aan te pakken.

1. Vochtproblemen huurwoning: wat zijn de verplichtingen voor de verhuurder?

Is de oorzaak van het vocht in je huurwoning afkomstig van optrekkend of doorslaand vocht (dus afkomstig van bouwkundige problemen)? Dan zijn de kosten voor het bestrijden van het vochtprobleem ten laste van je huisbaas.

De wetgeving hierover is zeer duidelijk:

  1. Je huisbaas is verplicht om de woning in goede staat van onderhoud te leveren.
  2. Tijdens de duur van jullie overeenkomst is jouw huisbaas ook verplicht om je woning in goede staat te beheren, zodat de woning bewoonbaar blijft.

Dat neemt echter niet weg dat sommige onderhoudswerken ten laste van de huurder kunnen zijn. Neem je huurcontract erbij. De meeste afspraken en verantwoordelijkheden staan beschreven in jouw huurovereenkomst. Ga na of het onderhoud of herstellingen ten laste van de huurder of de verhuurder zijn.

Is het contract niet duidelijk? Kan je niet goed uitmaken wie verantwoordelijk is voor vochtproblemen in je huurwoning? Je kan steeds contact opnemen met de Huurdersbond, die je hiermee zal verder helpen.

vochtproblemen huurwoningen: Wat zijn de verplichtingen van huurder en verhuurder
Heb je last van optrekkend vocht? De kosten zijn dan ten laste van de verhuurder. Lees hiervoor aandachtig je huurcontract na.

2. Wat zijn de verantwoordelijkheden voor een huurder bij vochtproblemen in een huurwoning?

Indien je huurwoning vochtproblemen heeft, ben je verplicht dit op een correcte manier aan te pakken. Eerst en vooral dien je er rekening mee te houden dat bij condensatievocht, je als huurder verantwoordelijk kan gesteld worden voor het herstel. Dit is echter enkel en alleen het geval als de verhuurder, bij het ingaan van de huurperiode, je schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de manier hoe je de woning moet stoken en verluchten.

Is het probleem te wijten aan optrekkend of doorslaand vocht, dan dien je als huurder volgende stappen te ondernemen.

1. Verwittig je huisbaas

Van zodra je vochtproblemen in je huurwoning hebt opgemerkt, is het jouw plicht om de verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien je huisbaas niet reageert op jouw mail, stuur je zo snel mogelijk een aangetekende brief. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het vochtprobleem en voeg eventueel foto’s toe.

  • Indien je volgens je huurcontract zelf moet instaan voor het vochtprobleem, vraag je de toestemming aan je huisbaas om de nodige werken uit te voeren.
  • Als volgens je contract de huisbaas verantwoordelijk is voor vochtproblemen in de huurwoning, vraag je hem de herstellingen te laten uitvoeren.

2. Blijf je huishuur betalen

In geen geval mag je op eigen houtje beslissen om je huishuur niet meer te betalen. Het bewust niet meer betalen van de huishuur wordt als een ernstige fout van de huurder beschouwd, zelfs wanneer je huisbaas weigert om de vochtproblemen aan te pakken.

Vochtproblemen huurwoning: condensatievocht
Is er condensatievocht aanwezig? Dan kunnen de kosten ten laste gelegd worden van de huurder

3. Wat als je huisbaas geen actie onderneemt bij vochtproblemen?

Indien je huisbaas zijn verantwoordelijkheid niet opneemt en de vochtproblemen in je huurwoning niet aanpakt, ben je genoodzaakt om zelf actie te ondernemen.

  • Meld de vochtproblemen aan de afdeling ‘Huisvesting’ van je gemeente- of stadsbestuur. Zij kunnen als tussenpersoon een advies vragen omtrent de risico’s voor je gezondheid.
  • Er wordt een woningonderzoek opgestart en een gedetailleerd verslag opgesteld.
  • Je huisbaas wordt op de hoogte gebracht van zijn ingebrekestelling. Hij is wettelijk verplicht om de vochtproblemen aan te pakken. In het ergste geval wordt je huurwoning onbewoonbaar verklaard, maar dan kan je hiervoor een compensatie krijgen.

Nog vragen?

Zit je in je huurwoning met optrekkend, doorslaand of condensatievocht? Heb je vragen hoe je dit snel en efficiënt kunt aanpakken? Wil je graag meer advies?