Hechtgebonden vs Losgebonden Asbest

Asbest is een gevaarlijke stof die in het verleden veelvuldig werd gebruikt in de bouw vanwege zijn goede eigenschappen, zoals sterkte, hittebestendigheid en isolatievermogen. Er zijn echter verschillende vormen en soorten asbest, waaronder hechtgebonden en losgebonden asbest. In dit artikel zullen we het verschil tussen deze twee vormen van asbest bespreken, hoe ze te herkennen en de juiste manier van verwijdering.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en losgebonden asbest?

Het belangrijkste verschil tussen hechtgebonden en losgebonden asbest is de mate waarin de asbestvezels zijn gebonden aan andere materialen. Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels stevig verankerd in een bindmiddel, zoals cement, en vormen ze een solide structuur. Hierdoor is de verspreiding van vezels beperkt, zolang het materiaal in goede staat blijft.

Losgebonden asbest daarentegen bestaat uit losse vezels die niet stevig aan andere materialen zijn gebonden. Hierdoor kunnen de vezels gemakkelijker vrijkomen en zich verspreiden in de lucht, wat het risico op blootstelling en gezondheidsproblemen vergroot.

golfplaten zijn een voorbeeld van hechtgebonden asbest

Wat is vast asbest (hechtgebonden)?

Hechtgebonden asbest, ook wel vast asbest genoemd, verwijst naar asbestvezels die stevig verankerd zijn in een bindmiddel, zoals cement, en vormen een solide structuur. Dit type asbest wordt meestal aangetroffen in materialen zoals golfplaten, dakleien, onderdakplaten (menuiserite), glasal, vloertegels, imitatiemarmer, schouwpijpen, afvoerbuizen, bloembakken en vensterbanken. Hechtgebonden asbest is over het algemeen minder gevaarlijk dan losgebonden asbest, omdat de vezels minder snel vrijkomen als het materiaal intact blijft.

Hoe gevaarlijk is hechtgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest kan gevaarlijk worden als het beschadigd raakt, verweert of bewerkt wordt. Wanneer hechtgebonden asbestmateriaal begint te breken, afbrokkelen of verouderen, kunnen de asbestvezels vrijkomen in de lucht en ingeademd worden.

Blootstelling aan ingeademde asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longziekten en kanker. Het is daarom belangrijk om voorzichtig te zijn met hechtgebonden asbest en het te laten verwijderen door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf wanneer het beschadigd is of bij renovatie- en sloopwerkzaamheden.

Hoe herken je hechtgebonden asbest?

Het herkennen van hechtgebonden asbest kan soms lastig zijn, omdat het eruitziet als gewone bouwmaterialen. Er zijn echter enkele aanwijzingen die kunnen helpen bij de herkenning:

 1. Visuele inspectie: Kijk naar de materialen die mogelijk asbest bevatten, zoals golfplaten, dakleien, vloertegels of imitatiemarmer. Let op de aanwezigheid van vezelachtige structuren, een gladde textuur of een honingraatpatroon.
 2. Productiejaar: Hechtgebonden asbest werd voornamelijk gebruikt tussen de jaren 1945 en 2001. Het controleren van het productiejaar van het materiaal kan een indicatie geven of het mogelijk asbest bevat.
 3. Asbestinventaris: Raadpleeg een asbestinventaris als die beschikbaar is voor het gebouw. Een asbestinventaris kan informatie verschaffen over de aanwezigheid van hechtgebonden asbest in verschillende onderdelen van het gebouw.

Voorbeelden van hechtgebonden asbest

Enkele voorbeelden van materialen waarin hechtgebonden asbest kan voorkomen zijn:

 • Golfplaten: Oude golfplaten op daken kunnen asbest bevatten.
 • Dakleien: Dakleien gemaakt van asbestcement kunnen hechtgebonden asbest bevatten.
 • Onderdakplaten (menuiserite): Onderdakplaten van menuiserite kunnen asbest bevatten.
 • Glasal: Glasal, een soort gevelbekleding, kan asbest bevatten.
 • Vloerbedekking met asbest: Oude vloertegels kunnen hechtgebonden asbest bevatten.
 • Imitatiemarmer: Imitatiemarmer kan asbest bevatten als het vóór 1993 is geproduceerd.
 • Schouwpijpen: Asbest kan aanwezig zijn in oude schouwpijpen.
 • Afvoerbuizen: Asbest kan voorkomen in oude afvoerbuizen.
 • Bloembakken: Bloembakken gemaakt van asbestcement kunnen asbest bevatten.
 • Vensterbanken: Oude vensterbanken kunnen asbest bevatten.

Wat is semi-vast asbest (semi-hechtgebonden)?

Naast hechtgebonden en losgebonden asbest is er ook een categorie die bekendstaat als semi-vast asbest of semi-hechtgebonden asbest. Dit zijn materialen die oorspronkelijk hechtgebonden waren maar door veroudering, beschadiging of verwering gedeeltelijk losgebonden zijn geraakt. Bij semi-vast asbest kunnen vezels vrijkomen als het materiaal wordt bewerkt of beschadigd. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het omgaan met semi-vast asbest en indien nodig professionele verwijdering in te schakelen.

losgebonden asbest zoals spuitisolatie

Wat is los asbest (losgebonden)?

Losgebonden asbest verwijst naar asbestvezels die niet stevig zijn verankerd in een bindmiddel, waardoor ze gemakkelijk kunnen vrijkomen en zich verspreiden. Dit type asbest bestaat uit losse vezels die vaak worden gebruikt in isolatiematerialen, zoals leidingisolatie, asbestkoord, picalplaat, asbestkarton en spuitasbest. Losgebonden asbest is zeer gevaarlijk omdat de vezels gemakkelijk kunnen worden ingeademd en diep in de longen kunnen doordringen, wat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Hoe gevaarlijk is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest vormt een groter risico voor de gezondheid dan hechtgebonden asbest. Doordat de vezels niet stevig gebonden zijn aan andere materialen, kunnen ze gemakkelijk vrijkomen en in de lucht zweven. Wanneer deze vezels worden ingeademd, kunnen ze ernstige longaandoeningen en kanker veroorzaken. Het is daarom van essentieel belang om blootstelling aan niet-hechtgebonden asbest te voorkomen en dit te laten verwijderen door een professioneel asbestverwijderingsbedrijf.

Hoe herken je niet-hechtgebonden asbest?

Het herkennen van niet-hechtgebonden asbest kan soms lastig zijn, omdat het er niet altijd uitziet als typisch asbestmateriaal. Enkele aanwijzingen voor het herkennen van niet-hechtgebonden asbest zijn onder andere:

 1. Visuele inspectie: Kijk naar materialen die mogelijk niet-hechtgebonden asbest bevatten, zoals asbesthoudende leidingisolatie, asbestkoord, picalplaat, asbestkarton en spuitasbest. Let op de aanwezigheid van losse vezels of pluizige structuren.
 2. Ouderdom van het materiaal: Niet-hechtgebonden asbest werd voornamelijk gebruikt vóór het verbod op asbest in 1998. Als het materiaal dus dateert van vóór deze periode, bestaat de kans dat het asbest bevat.
 3. Asbestinventaris: Raadpleeg een asbestinventaris als die beschikbaar is voor het gebouw. Een asbestinventaris kan informatie verschaffen over de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest in verschillende onderdelen van het gebouw.

Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest

Enkele voorbeelden van materialen waarin niet-hechtgebonden asbest kan voorkomen zijn:

 • Leidingisolatie: Isolatiemateriaal rondom verwarmings- en waterleidingen kan asbest bevatten.
 • Asbestkoord: Asbestkoord werd gebruikt als afdichting rondom kachels en ovens.
 • Picalplaat: Picalplaat,een soort plaatmateriaal, kan asbest bevatten.
 • Asbestkarton: Asbestkarton werd gebruikt als isolatiemateriaal en voor brandwerende doeleinden.
 • Spuitasbest: Spuitasbest werd gebruikt als isolatiemateriaal en brandwerende coating. Het bestaat uit losse vezels die met een bindmiddel zijn aangebracht.

Hechtgebonden en losgebonden asbest laten verwijderen

Bij het verwijderen van hechtgebonden en losgebonden asbest is het van cruciaal belang om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Deze bedrijven beschikken over de juiste kennis, expertise en beschermingsmiddelen om de asbest veilig en volgens de geldende voorschriften te verwijderen. Het proces van asbestverwijdering omvat het identificeren van het type asbest, het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen, het verwijderen van het asbesthoudende materiaal en het veilig afvoeren en vernietigen ervan.

Het is belangrijk op te merken dat de kosten voor het verwijderen van hechtgebonden en losgebonden asbest kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de omvang van het project, de locatie van het asbest en de benodigde veiligheidsmaatregelen. Het is raadzaam om offertes te vergelijken van verschillende asbestverwijderingsbedrijven om een duidelijk beeld te krijgen van de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Over welk type gebouw gaat het?

2*. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?

3*. Wanneer wenst u deze dienst?

4. Bijkomende informatie

5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Conclusie

Hechtgebonden en losgebonden asbest zijn twee verschillende vormen van asbest met verschillende eigenschappen en gezondheidsrisico’s. Hechtgebonden asbest is stevig verankerd in een bindmiddel en vormt een solide structuur, terwijl losgebonden asbest bestaat uit losse vezels die gemakkelijk kunnen vrijkomen. Beide vormen van asbest kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Het is daarom van groot belang om voorzichtig te zijn bij het omgaan met asbestmaterialen en deze te laten verwijderen door professionals.