Verwijderen asbest prijs: hoeveel betaal je voor asbestverwijdering? Kosten, premie en bespaartips

De Vlaamse Overheid heeft als doel om tegen 2034 alle risicovolle asbesthoudende toepassingen te verwijderen. Maar welke prijs betaal je eigenlijk voor het verwijderen van asbest? In dit artikel gaan we uitgebreid in op de kosten per onderdeel asbestverwijdering en bespreken we de prijsbepalende factoren en beschikbare premies. Bovendien geven we enkele slimme bespaartips mee. Ontvang je graag prijsvoorstellen en adviezen op maat van erkende asbestverwijderaars? Vul ons offerteformulier in en maak een voordelige keuze.

Wat kost asbest verwijderen voor particulieren? [Kostprijs] 

Voor de verwijdering van een asbesthoudend dak reken je best op 10 tot 15 euro per vierkante meter (inclusief btw). Asbestcementplaten verwijderen kost gemiddeld iets meer: 15 tot 20 euro per vierkante meter. Hou bovendien rekening met de afvoerkosten van het asbestmateriaal.

Asbestverwijdering is een tijdrovende en arbeidsintensieve klus met veel gezondheidsrisico’s. Deskundigen nemen dan ook de juiste veiligheidsmaatregelen, wat de prijs voor een deel beïnvloedt.

Wil je een exacte prijs kennen?
Ontvang prijsvoorstellen op maat van asbestdeskundigen.

Is er een subsidie voor asbest laten verwijderen? 

Controleer zeker of je in aanmerking komt voor een van de premies asbestverwijdering van de Vlaamse overheid. Volgende subsidies zijn beschikbaar in 2024:

  • Mijn VerbouwPremie.
  • Fluvius premie asbestverwijdering met de plaatsing van een zonnedak.
  • Mijn VerbouwLening: renovatiekrediet.
  • Lokale asbestafbouwprojecten.
  • Andere subsidies voor specifieke doelgroepen.
Verwijderen asbest prijs

Kosten per onderdeel asbestverwijdering 

De totale kosten voor een asbestverwijdering kan je eigenlijk in verschillende onderdelen opdelen. Eerst moet er een asbestinventarisatie plaatsvinden voordat de daadwerkelijke verwijdering kan beginnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verwijderen van asbest in ruimtes en asbesthoudende golfplaten.

Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de afvoer van de asbesthoudende materialen.

1. Asbestinventaris  

Deze stap is essentieel vóór de daadwerkelijke verwijdering van asbest. 

In Vlaanderen zijn er drie typen onderzoeken: type 0, type A en type B. Welk type je nodig hebt, is afhankelijk van je specifieke project.

Voor renovatie- of sloopwerkzaamheden is het bijvoorbeeld cruciaal om te weten of er asbest aanwezig is en waar het zich precies bevindt. Deze info vind je terug in het asbestattest, een van de onderdelen van de asbestinventaris. Soms is asbest moeilijk te herkennen en is een onderzoek in een labo noodzakelijk.

Een asbestinventarisatie geeft inzicht in de risico’s van het project en stelt specifieke voorzorgsmaatregelen voor.

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde kosten voor een woonhuis:

Type asbestinventaris Inhoud onderzoek Gemiddelde kosten
Type 0 Visuele beoordeling van asbestverdachte materialen. 100 tot 200 euro
Type ANauwkeurig onderzoek voor het begin van sloop- of renovatiewerken. 300 tot 400 euro
Type BBeoordeling van complexe situaties waarbij het vereist is materiaal af te breken voor een labo-analyse. 650 tot 1.500 euro

2. Asbest verwijderen 

Asbest verwijderen heeft een variërende prijs afhankelijk van de locatie en moeilijkheidsgraad van de werken. Asbesthoudende materialen uit vloeren of muren weghalen is bijvoorbeeld lastiger en duurder dan golfplaten.

Hieronder geven we richtprijzen mee voor de asbestverwijdering in verschillende locaties en golfplaten. De prijs stijgt hoe hoger het aantal vierkante meter ligt.

Ruimte 

Deze tabel geeft een duidelijk overzicht van de gemiddelde prijs voor het verwijderen van asbest in ruimtes.

Aantal vierkante meter (ruimte) Richtprijs (inclusief btw) 
1 ruimte tot 35 m2 1.050 euro  
2 ruimtes tot 40 m2 1.150 euro  
3 ruimtes tot 50 m2 1.450 euro  
2 ruimtes tot 70 m2 1.700 euro

Asbesthoudende golfplaten dak 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde kosten voor de verwijdering van asbesthoudende golfplaten.

Aantal vierkante meter (golfplaten)Richtprijs (incl. btw) 
Golfplaten 1 – 10 m2 675 euro  
Golfplaten 11 – 20 m2 800 euro  
Golfplaten 21 – 30 m2 850 euro  
Golfplaten 31 – 50 m2 925 euro  

3. Asbesthoudend materiaal afvoeren 

Na de asbestverwijdering is het essentieel dat je het asbestafval laat afvoeren. Je kunt kiezen uit twee opties:

  1. Laat een erkend bedrijf de asbesthoudende toepassingen afvoeren. Dit is makkelijk en zorgeloos. Het bedrijf dat het asbest weghaalt, regelt ook de afvoer. Het kost misschien iets meer, maar je hoeft zelf niets te doen en het afval wordt op de juiste manier verwerkt.
  2. Breng het asbestafval zelf naar de vuilstort. Enkel hechtgebonden asbest mag je zelf naar het containerpark brengen. Informeer eerst bij je gemeente naar de regels en tarieven. Je hebt eigen vervoer en correcte verpakking nodig. Hou er bovendien rekening mee dat je altijd risico loopt op de blootstelling van asbestvezels. Het is verstandig beschermende kledij te dragen.

Kosten asbestafval afvoeren

Erkend bedrijf: 20 tot 25 euro per 100 kilogram.
Vuilstort: Gratis tot 0,50 euro per kilogram (tarief afhankelijk van de gemeente).
Verpakking: 0 tot 30 euro per verpakking (geschikt voor 1,5 ton).

Prijsbepalende factoren

De prijs voor asbest verwijderen is sterk afhankelijk van verschillende factoren. We bespreken ze uitgebreid.

1. Soort asbest: losgebonden of niet-hechtgebonden 

Asbest komt in twee hoofdvormen voor: hechtgebonden en losgebonden. De ernst van het risico en de methode om het veilig te verwijderen, hangen af van de binding van de asbestvezels:

  • Hechtgebonden asbest. De vezels zitten stevig in het materiaal verankerd, zoals in golfplaten of cementplaten. Als het materiaal in goede staat blijft en geen breuken of scheuren oploopt, zijn er geen directe gevaren voor de gezondheid. Je hoeft deze soort asbest niet meteen weg te halen, maar het is verstandig ze preventief te verwijderen om zo toekomstige problemen te voorkomen.
  • Losgebonden asbest. In tegenstelling tot hechtgebonden asbest, zitten de vezels hier niet stevig vast. Op die manier brokkelen de asbestvezels sneller af en komen ze vrij in de lucht. Bij langdurige inademing kan je later gezondheidsklachten ontwikkelen. Verwijdering van losgebonden asbest, zoals spuitasbest of asbestkarton, is daarom prioritair en moet je aan erkende asbestdeskundigen overlaten.
Asbestdeskundigen verwijderen asbest golfplaten

2. Locatie asbest (asbestdaken, onderdak…) 

De locatie van het asbest is een cruciale factor bij de bepaling van de totale verwijderingskosten. Asbestvezels kunnen zich in verschillende toepassingen en materialen bevinden zoals daken, isolatie en asbest rioleringen. Hoeveel de prijs precies bedraagt, hangt af van de plaats en hoe makkelijk experts erbij kunnen komen.

3. Verwerkingsmethode en bevestigingsmethode 

Ook de bevestigingsmethode of de aard van de asbestinventarisatie heeft een invloed op de prijs. Zoals eerder vermeld, heeft elk type onderzoek zijn eigen kostenstructuur.

De locatie van het asbesthoudende materiaal bepaalt de verwerkingsmethode. Asbest in ruimtes (muren, vloeren) is doorgaans duurder om te verwijderen dan asbesthoudende platen.

4. Hoeveelheid asbest per m2 

Vooral de concentratie van asbestvezels is van belang. Hoe meer vierkante meters asbesthoudend zijn, hoe lager de prijs ligt per m². Een verwijdering in één keer is dus veel voordeliger dan wanneer je het werk in fasen laat inplannen.

5. Oppervlakte en aantal ruimtes

De grootte van de ruimte beïnvloedt sterk de totale kosten voor asbestverwijdering. Grotere oppervlakken vereisen meer tijd en een hoger prijskaartje.

De prijzen per vierkante meter zijn gunstiger wanneer asbest slechts in één ruimte wordt aangetroffen. De werken vinden dan efficiënter plaats. Als deskundigen asbest in meerdere kamers moeten verwijderen, stijgt de prijs per vierkante meter met 10%.

Asbestdeskundige contacteren?
Kom in contact met erkende asbestverwijderaars.

6. Afvoer en asbestsanering 

De kosten van asbestverwijdering gaan verder dan de directe verwijdering. Ook de afvoer is een prijsbepalende factor.

Als je het asbestafval zelf afvoert, betaal je eventuele stortkosten bij de gemeente. Laat je het afvoeren door een asbestbedrijf? Dan betaal je gemiddeld 20 tot 25 euro per kilogram.

7. Professionele asbestverwijderaar 

Je mag enkel asbest zelf verwijderen als het een kleine hoeveelheid hechtgebonden asbestmateriaal gaat. De klus vraagt bovendien expertise: het is belangrijk om op een verstandige manier en met de juiste bescherming aan de slag te gaan. Daarom is het veiliger om een professionele asbestverwijderaar in te huren.

Zelf verwijderen 

Als het om hechtgebonden asbest gaat, kun je overwegen om zelf de handen uit de mouwen te steken en het materiaal voorzichtig te verwijderen. Doe dit enkel wanneer je de juiste veiligheidsmaatregelen neemt en je je bewust bent van de risico’s.

Specialist inschakelen 

Twijfel je? Doe het dan niet. Een erkende asbestdeskundige is de veiligste keuze. Hij is getraind, ervaren en beschikt over de juiste expertise en uitrusting. Zo ben je zeker van een grondige verwijdering zonder risico’s.

Losgebonden asbesttoepassingen moet je bovendien door een erkende asbestverwijderaar laten weghalen. Dit is zo vastgelegd in de wetgeving rond asbestverwijdering.

Asbest professioneel van dak verwijderen

Beste bespaartips op een rijtje 

Tot slot geven we enkele extra tips mee om de kosten voor een professionele asbestverwijdering te verlagen.

1. Zelf het asbesthoudend materiaal afvoeren 

Verpak het hechtgebonden asbesthoudende materiaal zorgvuldig in de juiste zakken en breng het zelf naar een gemeentelijke stortplaats of containerpark.

Als een asbestbedrijf het materiaal afvoert, komt dit meestal neer op ongeveer 7% van de totale prijs, plus eventuele stortplaatskosten.

2. Premie asbestverwijdering aanvragen 

Vraag een premie of subsidie aan voor asbestverwijdering van de Vlaamse overheid. Verschillende doelgroepen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Controleer of je recht hebt op deze financiële ondersteuning.

3. Contacteer een lokaal bedrijf voor lagere voorrijkosten 

In veel gevallen zijn de vervoerskosten van de asbestverwijderaar in de totale kosten inbegrepen. Als ze apart vermeld worden, bedragen ze ongeveer 50 cent per kilometer.

Deze kosten zijn doorgaans geen grote last, tenzij er meerdere ritten nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de asbestverwijderaar meerdere dagen werkt of als er herhaaldelijk grote hoeveelheden asbest afgevoerd moeten worden.

Als de offerte niets over vervoerskosten vermeldt, is het verstandig om deze prijs na te vragen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

4. Vraag offertes aan 

Vraag offertes aan bij verschillende asbestverwijderingsbedrijven en vergelijk ze zorgvuldig. Let niet alleen op de totale kosten, maar ook op de geboden diensten, ervaring van het bedrijf en eventuele garanties. Zo kun je de beste keuze maken voor jouw situatie en budget.

Meer weten? Vraag info, advies en prijzen aan specialisten 

Neem contact op met erkende asbestverwijderaars via onderstaand offerteformulier. Ze sturen je gratis en vrijblijvend offertes met prijsvoorstellen en adviezen op maat op. Zo kan je alle info en tarieven eenvoudig vergelijken. Met een professional ben je zeker dat de asbestverwijdering veilig en volgens de wetgeving verloopt.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvragen – Asbest verwijderen
1*. In welk type gebouw wil u asbest verwijderen?

2*. In hoeveel ruimtes wil u asbest laten verwijderen?

3*. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?

4*. Wanneer wil u het asbest laten verwijderen

5. Beschrijf uw project

6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.