Premie asbest verwijderen: op welke financiële steun heb je recht? Alle subsidies, bedragen en voorwaarden

De Vlaamse Overheid wil tegen 2040 alle risicovolle asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen. Als je zelf nog asbesthoudende materialen in huis hebt, laat je ze daarom best weghalen. Je kunt gelukkig besparen door een premie voor asbest verwijderen aan te vragen. In dit artikel leggen we alle mogelijke subsidies overzichtelijk uit. Zowel de voorwaarden, premiebedragen, werken als aanvraagprocedures komen aan bod. Zo weet je snel op welke premie je recht hebt. Wil je graag in contact komen met erkende asbestdeskundigen in jouw regio? Vul ons offerteformulier in.

Hoeveel bedraagt de premie asbestverwijdering in 2024? 

Sinds 1 januari 2021 helpt de Vlaamse regering particulieren, bedrijven, gemeentes en speciale doelgroepen met het drukken van de kosten voor asbestverwijdering. Alle huizen en gebouwen die voor 2001 gebouwd zijn, laat je best controleren op de aanwezigheid van asbest.

Je kunt voor het verwijderen van asbest een premie van 8 euro per vierkante meter krijgen. Als je bovendien je dak isoleert, heb je recht op een extra 4 euro per vierkante meter. Op die manier ontvang je een premiebedrag van 12 euro per vierkante meter.

Kortom: als je beslist je asbestdak weg te halen en je nieuwe dak te isoleren, heb je recht op twee premies.

Asbestdeskundige contacteren?
Ontvang prijsvoorstellen op maat.

Asbest laten verwijderen: welke subsidies kan je precies aanvragen? 

Als je asbesthoudende toepassingen of materialen professioneel wil laten weghalen, heb je recht op een premie. Hieronder vind je een duidelijk overzicht van alle mogelijke financiële ondersteuningen die uitgaan van de Vlaamse overheid en/of lokale besturen en gemeentes.

Premie asbest verwijderen

1. Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie is de eengemaakte premie van alle Fluvius energiepremies en de vroegere Overkoepelende Renovatiepremie.

Bedrag 

Voor elke vierkante meter asbestverwijdering ontvang je 8 euro. Als je de werken samen met andere renovaties uitvoert, worden alle bedragen aan je totale premie toegevoegd.

Het bedrag van 8 euro per vierkante meter voor de verwijdering van het aanwezige asbest samen met de plaatsing van muur- en/of dakisolatie blijft ook in 2024 hetzelfde. Volgens de nieuwe regels van de Vlaamse overheid kun je facturen tot het einde van 2025 blijven gebruiken.

Renovatiewerken: isoleren, renovatie dak/vloer etc. 

Je kunt de premie voor asbest verwijderen combineren met afbraakwerken en renovatiewerken zoals dakwerken, buitenmuurrenovatie en vloerrenovatie, op voorwaarde dat ze telkens gepaard gaan met isolatie.

Bij dakwerken kun je kiezen om het dak of de zoldervloer te isoleren.

Voorwaarden 

 • De woning moet minstens 15 jaar oud zijn en moet in het Vlaamse gewest liggen.
 • De totale kosten van de werken moeten minstens 1.000 euro bedragen. Het maximale premiebedrag is afhankelijk van het type werk.
 • Facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en 3 maanden op het moment van de premieaanvraag. Als je de isolatie na de asbestverwijdering laat plaatsen, mogen de facturen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen.
 • Alle werken (renovatie-, isolatie- en asbestwerken) moet je overlaten aan een professionele aannemer.

Waar en hoe aanvragen? 

Je kunt de Mijn VerbouwPremie eenvoudig online aanvragen.

2. Fluvius premie asbestverwijdering en energierenovatie (zonnepanelen) 

De Fluvius premie helpt huiseigenaren financieel op vlak van asbestverwijdering en de installatie van zonnepanelen. Op die manier wil de overheid particulieren aanmoedigen hun huis veiliger en duurzamer te maken.

Premiebedrag 

Voor de asbestverwijdering en de plaatsing van zonnepanelen ontvang je 12 euro per vierkante meter. Deze premie dekt 50% van de totale kosten voor de asbestverwijdering en de afvoer van het asbestafval.

Voorwaarden 

 • De premie geldt alleen voor eigenaars van gebouwen die asbesthoudend, niet-verwarmd en niet-residentieel zijn.
 • De asbestverwijdering moet je combineren met de installatie van nieuwe zonnepanelen. Ofwel plaats je deze op het gesaneerde gebouw ofwel op een ander gebouw gesitueerd op hetzelfde perceel. De panelen nemen minstens 10% van de totale oppervlakte in.
 • De offerte voor asbestverwijdering en -afvoer moet al sinds 1 januari 2022 ondertekend zijn. De zonnepanelen laat je ten laatste tegen 30 september 2027 plaatsen. Vergeet ze bovendien niet aan te melden bij Fluvius.

Aanvraagprocedure 

Je kunt de subsidie makkelijk online aanvragen bij Fluvius. Het is belangrijk om dit vóór 31 maart 2024 in orde te brengen.

Asbest professioneel weghalen premie

3. Mijn VerbouwLening

De Mijn VerbouwLening is een interessante optie voor wie de woningkwaliteit en energieprestatie wil verbeteren. Het is een renovatiekrediet.

Soorten werken 

De lening dekt alle categorieën van werken uit de Mijn VerbouwPremie zoals dakwerken, buitenmuurrenovatie en vloerisolatie.

Welk bedrag kan je lenen? 

Het bedrag dat je kan lenen varieert afhankelijk van het type werk. In bepaalde gevallen kan je het totaalbedrag van de factuur lenen. Het Energiehuis biedt leningen aan die tussen de 1.250 en 60.000 euro liggen. De afbetalingstermijn kan oplopen tot 25 jaar.

Bovendien blijft de lening renteloos zolang de wettelijke rente onder de 3% blijft.

Voorwaarden 

 • De woning moet minstens 15 jaar oud zijn en in het Vlaamse Gewest liggen.
 • Als je de lening voor asbestverwijdering wil aanvragen, moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor de VerbouwPremie.
 • De lening staat open voor meerdere doelgroepen.
 • De betreffende woning/appartement moet gedomicilieerd zijn.

Aanvraag 

Als je geïnteresseerd bent, kun je tot eind 2026 een aanvraag indienen voor de Mijn VerbouwLening via het Energiehuis in je gemeente. Zo heb je voldoende tijd om deze financiële kans te grijpen en je huis te verbeteren/duurzamer te maken.

Ben je op zoek naar erkende asbestverwijderaars?
Vul ons offerteformulier in en kom in contact met asbestdeskundigen in jouw regio.
arrow Ontvang offertes

4. Gemeente en lokale besturen in Vlaanderen 

Ook lokale besturen in Vlaanderen bieden diverse financiële ondersteuningsmogelijkheden voor asbestverwijdering.

Werken 

Welke hulp bieden gemeenten en lokale besturen in Vlaanderen precies?

 1. Ophaalservice voor asbestafval. Lokale gemeenten zorgen voor een professionele ophaalservice. Op die manier kunnen mensen hun asbesthoudende materialen afgeven en lopen ze zelf geen gezondheidsrisico’s op.
 2. Subsidies voor vervanging van asbestdaken en gevels. Zo moedigen ze mensen aan om deze gevaarlijke materialen te verwijderen en te vervangen door betrouwbare opties.
 3. Hulp bij de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest. Losgebonden asbest en asbesthoudende dak- of gevelbekledingen kan je laten weghalen en vervangen.
 4. Doe-het-zelfpakketten. In sommige gebieden kunnen mensen zelf asbest verwijderen met hulp van experts. Zo bespaar je op de kosten.

Bedrag 

Het premiebedrag verschilt per gemeente. In Gent kunnen burgers bijvoorbeeld een groepsaankoop aanvragen voor de collectieve verwijdering van niet-hechtgebonden asbestisolatie in leidingen. Het lokale bestuur dekt dan 50% van de kosten wanneer de verwijdering door een erkende asbestspecialist wordt uitgevoerd. Andere steden bieden hun eigen ondersteuningen aan.

Dit initiatief illustreert dat lokale overheden actief bijdragen aan een veilige verwijdering van asbest. Zo bevorder je een gezonde leefomgeving voor alle inwoners.

Asbestafval veilig verpakken

Welke andere specifieke doelgroepen komen in aanmerking voor financiële steun van de OVAM? 

Niet alleen particulieren, maar ook andere specifieke doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning op maat. Hieronder bespreken we enkele van deze groepen, samen met de specifieke voorwaarden die voor elk van hen gelden.

1. Particulieren 

Particulieren kunnen een premie voor asbest verwijderen aanvragen bij Fluvius. Je ontvangt 8 euro per vierkante meter.

De voorwaarden zijn eenvoudig:

 • Je combineert de asbestsanering met isolatiewerken.
  • Gevelisolatie: isolatie van de spouwmuur, in combinatie met de verwijdering van asbesthoudende gevelbekleding.
  • Dakisolatie: de verwijdering van asbestleien en/of een onderdak van asbest.
 • Je bent de eigenaar van het gebouw, ongeacht of het residentieel of niet-residentieel is.

2. Landbouw- en tuinbedrijven 

Boeren en tuinders kunnen financiële hulp krijgen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) om hun asbestdaken te laten repareren. De premie voor asbest verwijderen dekt tot 30% van de kosten voor zowel de asbestverwijdering als de plaatsing van een nieuwe dakbedekking.

Het doel is om een veilige werkplek voor boeren en tuinders te creëren. De subisdie kan je voor verschillende gebouwen van een landbouw -of tuinbedrijf inzetten. Het asbestdak moet 100 m² bedragen en minstens 20 jaar oud zijn.

Boeren kunnen het aanvraagformulier downloaden op de VLIF-website en de nodige bewijsstukken doorsturen. Het VLIF kijkt naar de aanvragen en beslist over de goedkeuring. Landbouw- en tuinbedrijven ontvangen de financiële steun wanneer de renovatiewerken afgelopen zijn.

3. Erkende jeugdverenigingen 

Lokale asbestafbouwprojecten zijn een goede kans voor jeugdverenigingen om actief bij te dragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving.

Eerst vul je het aanmeldformulier in. Daarop vermeld je alle benodigde info zoals het adres van je clubhuis, de eigenaar ervan en een schatting van de hoeveelheid asbest. Vervolgens stuurt de gemeente je gegevens door. Later krijg je meer info over de werkzaamheden.

Om mee te doen moet je een contactpersoon aanwijzen die het project opvolgt. Ook moet je kunnen bewijzen dat je een erkende jeugdbeweging bent.

4. Scholen, bedrijven en zorginstellingen 

OVAM helpt scholen, bedrijven en zorginstellingen om te gaan met asbest. Ze zorgen niet alleen voor een financiële ondesteuning, maar ook voor trainingen en professionele adviezen.

Enkele steunmaatregelen zijn:

 • Subsidies voor de ophaling van asbestcement.
 • Scholen in Vlaanderen kunnen de asbestinventaris volledig laten financieren
 • De OVAM betaalt 50% van de kosten voor asbestverwijdering.
 • De OVAM biedt een gratis opleiding ‘eenvoudige handelingen’ aan voor het technische onderhoudspersoneel van scholen. Zo leren ze meer over asbest en de verschillende toepassingsvormen ervan. Wanneer ze een geldig attest ontvangen hebben, kunnen ze bovendien zelf asbest verwijderen.
Asbesthoudende golfplaten verwijderen

Meer weten? Vraag professioneel advies aan asbestspecialisten en ontvang gratis offertes op maat

Als je in aanmerking wil komen voor een van de beschikbare premies, is het belangrijk dat je de asbestverwijdering door erkende asbestverwijderaars laat uitvoeren. Als je onderstaand offerteformulier invult, brengen wij je in contact met asbestdeskundingen in jouw regio. Zij sturen je vervolgens offertes met prijsvoorstellen en advies op maat op. Zo kan je alle mogelijkheden eenvoudig vergelijken en de voordeligste optie kiezen. De aanvraag is volledig gratis en vrijblijvend.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvragen – Asbest verwijderen
1*. In welk type gebouw wil u asbest verwijderen?

2*. In hoeveel ruimtes wil u asbest laten verwijderen?

3*. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?

4*. Wanneer wil u het asbest laten verwijderen

5. Beschrijf uw project

6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.