Mag je zelf asbest verwijderen: wetgeving, kosten en uitgebreid stappenplan

Onder bepaalde voorwaarden mag je zelf asbest verwijderen. Veel hangt af van de soort en de toestand van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid asbest, de complexiteit van de verwijdering en de ligging van je woning of gebouw. Bovedien hou je best rekening met de vereiste voorzorgsmaatregelen en de kosten die erbij komen kijken. Je kunt ofwel het stappenplan in ons artikel opvolgen, ofwel erkende asbestverwijderaars inschakelen via ons offerteformulier.

Mag je als particulier zelf asbest in huis verwijderen? 

In België is het onder bepaalde strikte voorwaarden mogelijk om asbest zelf te verwijderen. Dit is enkel het geval bij hechtgebonden asbest en als je aan een aantal criteria voldoet:

 • Geen breuk. Het asbestmateriaal mag tijdens de klus niet breken of beschadigd raken.
 • Schroevendraaier. Je moet het materiaal kunnen losschroeven met een traagdraaiende schroevendraaier.
 • Goede staat. Het asbest mag geen slijtage, breuk of andere beschadigingen vertonen.
 • Geïnformeerd. Je dient je volledig te informeren over de gevaren van asbest en de correcte verwijderingsprocedure. Stel dat je per ongeluk asbest hebt gesloopt, dan is het belangrijk dat je correct handelt.

Voldoe je aan al deze voorwaarden? Dan mag je zelf aan de slag.

In alle andere gevallen moet je verplicht beroep doen op een erkende asbestverwijderaar. Zowel particulieren als bedrijven riskeren hoge boetes bij illegale asbestverwijdering. Onzorgvuldige verwijdering brengt ernstige gevaren met zich mee voor zowel jouw gezondheid als die van je omgeving.

Asbestverwijderaar contacteren?
Ontvang prijsvoorstellen en adviezen van deskundigen.

1. Soort en toestand van het asbesthoudende materiaal 

Verschillende factoren bepalen of je asbest zelf mag verwijderen. De soort en toestand van de asbesthoudende materialen is een eerste belangrijke component.

Asbest binnen een gebouw

Als particulier mag je hechtgebonden asbest binnenin een gebouw zelf verwijderen mits je de nodige maatregelen neemt.

Werk veilig en zorg voor goede ventilatie. Draag ook de juiste bescherming zoals een masker voor asbest en wegwerphandschoenen. Typische toepassingen waar je zelf mee aan de slag kan, zijn bijvoorbeeld plafonds, wanden en/of vloeren.

Asbest buiten een gebouw (asbestdaken, gevels, afvoerbuizen…)

Ook buitenshuis mag je hechtgebonden asbest zoals dakbedekking, gevelbekleding of regenwaterafvoerbuizen (vaak bestaande uit asbestcement) zelf verwijderen. Neem zeker de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het materiaal breekt.

Mag je zelf asbest verwijderen

2. De hoeveelheid asbestvezels  

De hoeveelheid asbestafval die je mag afvoeren is daarentegen beperkt. Hoeveel dit precies is, hangt af van het recyclagepark in jouw gemeente. Meestal mag je per gezin jaarlijks maximaal 200 kg gratis wegbrengen.

Er zijn strenge regels over hoe je het asbestmateriaal moet verpakken vooraleer je het mag afvoeren. Raadpleeg daarom zeker de exacte afvoervoorwaarden en verpakkingsregels van de lokale afvalintercommunale.

Grote hoeveelheden asbest laat je altijd verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. Zo ga je op een veilige manier te werk en vermijd je boetes en gezondheidsrisico’s.

3. Moeilijkheidsgraad en de methode asbestverwijdering

Asbestverwijdering kan een risicovolle klus zijn. De kans op blootstelling aan asbestvezels is reëel, zeker als je niet over de juiste kennis, ervaring of uitrusting beschikt. In de volgende situaties is het sterk aanbevolen een erkende asbestverwijderaar in te schakelen:

 • Is er een grote kans dat het asbestmateriaal scheurt of breekt?
 • Bevindt het asbest zich op een moeilijk bereikbare plaats?
 • Is er extra afscherming of stofverwijdering nodig?

4. Ligging gebouw/woning 

Naast de eerder genoemde factoren, bepalen ook de locatie van je gebouw of woning en de omgeving of je zelf asbest mag verwijderen:

 • Gemeentelijke regelgeving. De regels rond asbestverwijdering kunnen per gemeente verschillen. Raadpleeg steeds de lokale wetgeving en richtlijnen voor je aan de slag gaat.
 • Omgevingsfactoren. Is het asbest goed bereikbaar? Zijn er voldoende ventilatiemogelijkheden? Bevindt je woning of gebouw zich op een drukke locatie? In een drukbezochte omgeving is extra voorzichtigheid geboden om omwonenden te beschermen.

Heb je een vergunning nodig? 

Nee, in principe heb je als particulier geen vergunning nodig om hechtgebonden of vast asbest te verwijderen. Er is ook geen meldingsplicht bij de overheid.

Wanneer de asbestverwijdering samengaat met grote verbouwingswerken is er mogelijk een omgevingsvergunning vereist. Raadpleeg hiervoor de lokale overheid.

Wil je persoonlijk advies en offertes op maat?
Verstuur je aanvraag en kom in contact met erkende asbestverwijderaars in jouw regio.
arrow Ontvang offertes

Kosten zelf asbest verwijderen 

Asbestverwijdering kan een kostenbesparende optie lijken als je het zelf doet. Je bespaart immers op arbeidskosten. Maar vergeet niet dat veiligheid de absolute prioriteit is. 

Als je zelf asbest verwijdert, sta je bovendien in voor de kosten van de asbestinventarisatie, het asbestattest en de afvoer van asbest. Verder moet je zelf in beschermend materiaal voorzien: masker, kledij… Specialisten voorzien dit zelf. We geven hieronder een duidelijk overzicht van de prijs voor asbestverwijdering.

Beschermende kledij asbestverwijdering

Asbestinventarisatie 

Een asbestinventarisatie is een grondige inspectie door een gecertificeerde asbestdeskundige. Hij of zij lokaliseert en bepaalt het type asbest. Dit is wettelijk verplicht bij:

 • Verkoop van woningen gebouwd voor 2001 (voor het asbestattest).
 • Vergunningsplichtige renovatiewerken en sloopwerken.
 • Nieuwe huurcontracten vanaf 2023 (voor woningen gebouwd voor 2002).
 • Grote renovaties vanaf 2023 (meer dan 1000 m²).

De kosten bevinden zich tussen de 350 en 500 euro (exclusief btw) en hangen af van de grootte en complexiteit van het gebouw.

Attest

Een asbestattest is een officieel document dat bevestigt of er asbest aanwezig is, waar het zich precies bevindt en welke soort het is. Dit attest is wettelijk verplicht bij de overdracht van woningen gebouwd voor 2001. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een gebouw over een asbestattest beschikken.

De kostprijs bedraagt gemiddeld 35 euro (exclusief btw) en kan variëren per regio en de complexiteit van het attest.

Afvoeren asbest containerpark

Erkende asbestverwijderaars transporteren asbest naar een erkende verwerkingsinstallatie.

De kosten voor afvoer bedragen gemiddeld 20 à 25 euro per 100 kg (exclusief btw). Deze prijs hangt voornamelijk af van de hoeveelheid asbest, de locatie en de afvoermethode.

Doe-het-zelfpakket

Particulieren kunnen zelf asbest verwijderen, maar moeten de klus met de nodige voorzichtigheid en kennis uitvoeren. Doe-het-zelf pakketten zijn beschikbaar en bevatten alle benodigdheden en instructies voor een veilige verwijdering.

De pakketten kosten rond de 30 euro.

Premie: enkel als je met een asbestspecialist samenwerkt 

Een belangrijke financiële noot: je kunt enkel een premie asbestverwijdering ontvangen als je met een erkende asbestdeskundige samenwerkt.

Zelf asbest verwijderen en afvoeren: hoe ga je te werk? [Stappenplan] 

Asbest zelf verwijderen kan, maar doe het enkel met de nodige voorzichtigheid, voorzorgsmaatregelen en kennis. Volg onderstaand stappenplan strikt op om een veilige en effectieve verwijdering te garanderen.

Stap 1: Voorbereidende werken 

Voordat je het asbest met de nodige voorzichtigheid en beschermende kledij verwijdert, maak je best een inventaris op en laat je alle asbestverdachte materialen testen.

Inventarisatie 

Maak een lijst van alle plaatsen in je woning waar asbest mogelijk aanwezig is. Dit hoeft geen officiële inventaris te zijn van een erkende asbestdeskundige, maar het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de potentiële risico’s.

Laat het asbest testen 

Om 100% zekerheid te hebben, laat je stalen van alle verdachte materialen onderzoeken in een erkend labo of door een gecertificeerde asbestdeskundige.

Stap 2: Hechtgebonden asbest verwijderen 

Enkel hechtgebonden asbest mag je als particulier verwijderen. Je kunt hiervoor een doe-het-zelf pakket (ongeveer 30 euro) aanvragen. Het pakket bevat beschermingsmiddelen en instructies. Volg de aanwijzingen strikt op.

Stap 3: Asbesthoudend materiaal wegbrengen 

Breng tot slot het asbestafval naar een erkend inzamelpunt. Houd je aan de voorschriften van het containerpark en vraag om een afvalidentificatieformulier als bewijs van afvoer.

Asbest veilig verpakken

Belangrijke voorzorgsmaatregelen voor asbestverwijdering

Zowel voor, tijdens als na de asbestverwijdering voer je best de nodige voorzorgsmaatregelen uit. Zo bescherm je jezelf en jouw omgeveing tegen de gezondheidsrisico’s die met asbest samengaan.

Voor de werken 

Draag een FFP3-stofmasker, wegwerpoverall en afspoelbare schoenen. Sluit ook ramen en deuren en schakel ventilatie uit. De vloer en meubels kan je beschermen met folie

Tijdens de werken 

Houd tijdens de werken kinderen op een veilige afstand. Maak het asbest nat of fixeer het. Demonteer vervolgens asbesthoudende materialen met de hand of handgereedschap.

Zorg ervoor dat het asbesthoudende materiaal niet breekt en dat je het niet beschadigt bij het neerzetten.

Na de werken 

Zodra alles verwijderd is, verpak je het asbestafval in een dubbele laag plastic zakken. Het is belangrijk dat je het asbestafval scheidt van ander bouwafval. Ook de gebruikte afdekfolies en beschermende kledij voeg je aan de zakken toe. Spoel je schoenen nadien buiten grondig af.

Breng het asbestafval naar een containerpark of laat het ophalen door een erkend asbestverwijderaar.

Hoe hoog is de boete als je zelf asbest verwijdert?

Zelf asbest verwijderen is bij bepaalde toepassingen en vormen wettelijk verboden. Wanneer je de regelgeving niet volgt, kan je hoge boetes krijgen. Hoeveel je effectief moet betalen, hangt af van de specifieke overtreding. Bovendien brengt zelf asbest verwijderen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Gevaren asbest verwijderen

Zelfs asbest verwijderen of erkende asbestverwijderaars inschakelen? 

Asbestverwijdering is riskant om zelf uit te voeren. Kies voor zekerheid en gemak: schakel een erkende asbestverwijderaar in. Waarom?

Deskundigen zijn opgeleid en uitgerust om asbest veilig te verwijderen. Wanneer je de klus zelf aanpakt, loop je kans op blootstelling aan asbestvezels, met eventuele ernstige gezondheidsrisico’s als gevolg. Bovendien heb je in België enkel recht op een premie asbestverwijdering als je een erkende professional inschakelt.

Asbestverwijdering is een complexe klus. Bespaar jezelf tijd, moeite en zorgen door een expert in te schakelen.

Hoe kies je een goede asbestverwijderaar?

 • Vergelijk offertes van erkende asbestverwijderaars. Door ons formulier in te vullen, brengen wij je in contact met meerdere deskundigen.
 • Informeer naar hun ervaring met het type asbest dat je wilt laten verwijderen.
 • Maak een schriftelijke overeenkomst met duidelijke afspraken.

Ook interessant voor jou: 

Kan je zelf een asbest onderdak verwijderen?

+
Een asbesthoudend onderak mag je zelf verwijderen als het uit hechtgebonden asbest bestaat. Neem voorzorgsmaatregelen om de kans op breuk en verspreiding van asbestvezels te voorkomen.

Hoeveel asbesthoudende golfplaten mag je verwijderen? 

+
Asbesthoudende golfplaten mag je zelf verwijderen. Zorg dat het hechtgebonden asbest is en dat het geen tekenen van beschadiging zoals scheuren vertoont. Ga zorgvuldig te werk om breuken te vermijden. Draag zeker beschermende kleding, een stofmasker en zorg voor goede ventilatie.

Hoeveel asbest mag je zelf verwijderen in België? 

+
In België mag je als particulier maximaal 200 vierkante meter hechtgebonden asbest zelf weghalen. Voor los asbest en asbesthoudende isolatie moet je een erkende asbestverwijderaar inschakelen.

Asbest door erkende asbestverwijderaars laten verwijderen? Vul ons offerteformulier in en krijg advies op maat 

Vraag vrijblijvend advies en gratis offertes op maat via ons offerteformulier. Onze asbestdeskundigen staan klaar om je te begeleiden en al je vragen te beantwoorden. Kies voor een erkende asbestverwijderaar en geniet van een veilige en professionele verwijdering.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvragen – Asbest verwijderen
1*. In welk type gebouw wil u asbest verwijderen?
2*. In hoeveel ruimtes wil u asbest laten verwijderen?
3*. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?
4*. Wanneer wil u het asbest laten verwijderen
5. Beschrijf uw project
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.