Wanneer is een asbestattest verplicht?

Op 22 november 2022 werd het asbestattest in het leven geroepen. Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Het doel van dit attest is om aan te tonen of een gebouw asbest bevat en waar dit zich bevindt. Het wordt afgegeven door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) na een bezoek van een erkende asbestdeskundige die een asbestinventaris opstelt. Het asbestattest beschermt de gezondheid van nieuwe eigenaars/gebruikers en informeert hen over de aanwezigheid van asbest in het gebouw.

Verplicht bij verkoop

Momenteel is het asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Dit betekent dat verkopers bij de verkoop van hun woning of ander gebouw een geldig asbestattest moeten kunnen voorleggen aan de koper. Het attest toont aan of er asbest aanwezig is en waar dit precies is gelokaliseerd.

Ook verplicht bij verhuur?

Op dit moment is het asbestattest nog niet verplicht bij verhuur. De verhuurder is dus niet wettelijk verplicht om een asbestattest te hebben of aan de huurder te verstrekken. Echter, als verhuurder is het wel raadzaam om huurders te informeren over de aanwezigheid van asbest in het gehuurde pand, indien dit bekend is. Preventieve verwijdering van asbesthoudende materialen wordt aangeraden als deze in goede staat verkeren en geen direct gevaar vormen.

Vanaf 2032 voor elk huis

Vanaf 2032 wordt het hebben van een asbestattest verplicht voor alle gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Dit betekent dat elke gebouweigenaar, ongeacht of het pand wordt verkocht of verhuurd, over een geldig asbestattest moet beschikken. Deze maatregel is gericht op het in kaart brengen van alle asbest in gebouwen en het streven naar een asbestveilig Vlaanderen.

asbestattest verplicht

Hoe vraag ik een asbestattest aan? (Procedure)

Als je een asbestattest wilt aanvragen, volg je de volgende stappen:

1. Zoek een erkende asbestdeskundige:

Voor het opstellen van een asbestinventaris en het verkrijgen van een geldig asbestattest moet je een erkende asbestdeskundige inschakelen. Deze deskundige voert een niet-destructieve inspectie uit om de aanwezigheid van asbest te identificeren.

2. Inventarisatie van het gebouw

De asbestdeskundige maakt een inventaris van het gebouw en brengt de locatie van asbesthoudende materialen in kaart. Dit omvat zowel de aanwezige asbestmaterialen als de mate van blootstelling en mogelijke risico’s.

3. Asbestdeskundige bezorgt attest aan OVAM

Na de inventarisatie bezorgt de asbestdeskundige het attest aan OVAM. OVAM zal het asbestattest afgeven op basis van de informatie verstrekt door de deskundige.

Hoe lang moet je wachten op een asbestattest?

De tijd die het opstellen van een asbestattest in beslag neemt, schommelt tussen een paar dagen tot enkele weken. De tijdsduur hangt voornamelijk af van de specifieke procedures van de betrokken autorteiten en de hoeveelheid materiaal dat getest moet worden in het labo.

Indien er weinig of geen stalen genomen zijn, dan gaat het meestal heel snel en is het asbestattest binnen een paar dagen beschikbaar.

De kostprijs van een asbestinventaris

De kosten voor het laten opstellen van een asbestinventaris en het verkrijgen van een asbestattest kunnen variëren. Factoren zoals de grootte en complexiteit van het gebouw, de locatie en de omvang van het onderzoek kunnen invloed hebben op de kosten. Over het algemeen liggen de kosten voor een asbestattest voor een woning in België tussen de 500 en 600 euro.

Asbestattest aanvragen bij Ovam-gecertificeerde asbestdeskundige

Om een asbestattest aan te vragen, is het belangrijk om een asbestdeskundige in te schakelen die erkend is door OVAM. Deze deskundige voert de nodige inspecties en inventarisaties uit om een geldig asbestattest te kunnen verstrekken. Het is aan te raden om vooraf de kosten en procedures met de asbestdeskundige te bespreken, zodat je goed geïnformeerd bent voordat je het asbestattest aanvraagt.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1. Welk type asbestattest of asbestinventaris wenst u?

2. Over welk type gebouw gaat het?

3. Wanneer zou u willen starten met de inventaris?

4. Wenst u ook een EPC certificaat?

5. Projectomschrijving

6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Let op: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient niet als vervanging voor professioneel advies. Raadpleeg altijd de relevante wetgeving en officiële bronnen voor de meest recente informatie met betrekking tot asbestattesten.