Asbest als verborgen gebrek

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk om op de hoogte te zijn van eventuele verborgen gebreken. Een van de potentiële verborgen gebreken die in een woning kunnen voorkomen, is asbest. In dit artikel zullen we bespreken wat een “verborgen gebrek” is en hoe het in verband kan worden gebracht met asbest in het dak van een woning. We zullen ook kijken naar wettelijke verplichtingen met betrekking tot asbest in Vlaanderen en wat te doen als er asbest wordt aangetroffen.

Wat is een “verborgen gebrek”?

Een verborgen gebrek is een defect of schade aan een woning die niet zichtbaar is tijdens een normale inspectie en niet bekend is bij de koper op het moment van aankoop. Deze gebreken zijn aanwezig bij de eigendomsoverdracht en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de bewoonbaarheid of waarde van de woning. In België zijn er wettelijke bepalingen met betrekking tot verborgen gebreken, zoals artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1641 BW

Artikel 1641 BW stelt dat de verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken die de woning ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, zelfs als hij er niet van op de hoogte was. Dit betekent dat als een woning bijvoorbeeld asbest in het dak heeft en dit niet bekend was bij de verkoper, de verkoper nog steeds aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade of kosten die voortvloeien uit het asbestprobleem. Het is echter belangrijk op te merken dat er situaties kunnen zijn waarin de verkoper zijn aansprakelijkheid kan beperken met een exoneratiebeding in de verkoopovereenkomst.

Is asbest in huis een verborgen gebrek?

Als er asbest in een woning zit en dit niet bekend was bij de koper, kan dit worden beschouwd als een verborgen gebrek waarvoor de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld. Er moet dan wel bewezen worden dat de verkoper ter kwader trouw gehandeld heeft, maar dat is moeilijk te bewijzen.

Asbest in het dak

Als we specifiek over een asbestdak spreken, dan geldt in principe dezelfde regel. Asbest in het dak van een woning kan worden beschouwd als een verborgen gebrek, wanneer de asbest ontdekt wordt door de koper en dit niet op de verkoopsakte vermeld staat.

De aanwezige asbest is verborgen en komt meestal aan het licht tijdens renovatiewerken of onderhoud. Het mag dus niet om de typische asbest golfplaten gaan, want deze zijn duidelijk zichtbaar, maar wel om een asbest onderdak of asbestisolatie bijvoorbeeld.

asbest op plafond gespoten - verborgen gebrek

Asbestattest verplicht bij verkoop sinds 2022

Sinds 23 november 2022 is het asbestattest wel verplicht bij verkoop van een woning. In dit attest staat beschreven waar en hoeveel asbest er in het gebouw zit en in welke staat.

Toekomstige verplichtingen rond asbest in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er toekomstige verplichtingen met betrekking tot asbest in onroerend goed. De Vlaamse overheid heeft bepaald dat woningen die vóór 2001 zijn gebouwd tegen 2032 een asbestinventaris moeten hebben. Op die manier wil Vlaanderen asbestveilig worden en zorgt het attest ervoor dat asbest niet meer verborgen kan zijn.

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot nietigheid, wat door de koper kan worden geclaimd. Deze voorgestelde maatregelen zullen naar verwachting de beoordeling van asbest als verborgen gebrek beïnvloeden.

Wat te doen als er asbest is?

Als er asbest wordt aangetroffen in een woning, is het belangrijk om passende maatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken. In geval van asbest in het dak, kan het raadzaam zijn om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om het asbest veilig te laten verwijderen.

Deze bedrijven hebben de kennis en ervaring om het asbest op een gecontroleerde manier te verwijderen en te zorgen voor een veilige afvoer en verwerking ervan. Het is ook belangrijk om bij het doen van verbouwingen of renovaties rekening te houden met mogelijke aanwezigheid van asbest en de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

Ben je verplicht om asbest te verwijderen?

Je bent niet verplicht om je asbest te laten verwijderen als het geen risico of gevaar inhoudt. Er zijn sinds kort wel strengere verplichtingen opgesteld hierover. Indien je renovatiewerken of kleine onderhoudswerken doet moet je de asbest die daarbij wordt blootgelegd ook laten verwijderen.

Asbest verwijder je beter te vroeg dan te laat. Hoe slechter de staat van de asbest, hoe gevaarlijk het wordt. Hoe later je de asbest laat verwijderen, hoe duurder de verwijdering ook wordt. Wachten brengt dus ook wel risico’s en extra kosten met zich mee.

Hoe lang mag asbest nog blijven liggen?

In 2034 moeten alle daken asbestvrij zijn. Dit wil zeggen dat moest er dus nog asbest in jouw dak zitten, je dit dus zal moeten laten verwijderen tegen 2034.

Asbestattest aanvragen of asbest laten verwijderen: gratis offertes

Bij het kopen of verkopen van een woning kan het waardevol zijn om een asbestattest aan te vragen. Een asbestattest geeft informatie over de aanwezigheid van asbest in de woning en kan nuttig zijn bij het nemen van beslissingen over de aanpak van asbest. Daarnaast kan het raadzaam zijn om gratis offertes aan te vragen bij professionele asbestverwijderingsbedrijven om de kosten en mogelijkheden voor het veilig verwijderen van asbest te bespreken.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1. Over welk type gebouw gaat het?

2. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?

3. Wanneer wenst u deze dienst?

4. Bijkomende informatie

5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.