Actieplan Asbestafbouw – Asbest 2040

De hardnekkigheid van asbest vraagt om doortastende actie om een veiligere omgeving te creëren voor alle bewoners. De Vlaamse overheid heeft samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de campagne “Samen verslaan we het asbestbeest” opgestart om dit probleem aan te pakken en Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040

Asbest in Vlaanderen: De huidige situatie

Hoewel asbest in België sinds 2001 verboden is, blijft het een belangrijk probleem in Vlaanderen, waar naar schatting 2,3 miljoen ton aanwezig is in huizen, scholen en bedrijven. Verontrustend genoeg blijft dit gevaarlijke materiaal vaak onopgemerkt of ongeregistreerd. Het schuilt in 3500 bekende bouwmaterialen, onzichtbaar voor het blote oog en met ernstige gezondheidsrisico’s voor het publiek.

Het Actieplan Asbestafbouw 2040: Wat is het?

De hoeksteen van de campagne om asbest uit te bannen is het “Actieplan Asbestafbouw 2040”. Dit alomvattende plan, dat in juli 2018 werd goedgekeurd, heeft als doel de asbest (in slechte staat) te verwijderen tegen 2040. Het plan steunt op vier cruciale pijlers:

  1. Versnelde verwijdering van asbesttoepassingen met een hoog risico
  2. Ondersteuning voor verwijderingsinitiatieven,
  3. Leiderschap van de overheid door middel van voorbeeldactie
  4. Wijdverspreide implementatie voor zowel openbare als particuliere gebouwen.

Doel: zorgen voor asbestveilig wonen

Het uiteindelijke doel van het plan sluit aan bij het circulaire bouw- en duurzaamheidsbeleid. De bedoeling is dat het plan ervoor zorgt dat Vlaanderen tegen het streefjaar 2040 vrij is van de gevaren van asbest.

Het plan benadrukt dat asbest niet mag worden ingekapseld tijdens renovaties, omdat dit risico’s kan opleveren voor toekomstige generaties. Daarnaast is het plaatsen van constructies op asbestcementdaken ten strengste verboden om mogelijke blootstelling te voorkomen.

Asbest 2040: Actieplan Asbestafbouw

De stappen in het actieplan

Net zoals Rome niet in één dag gebouwd werd, zal Vlaanderen ook niet van vandaag op morgen asbestvrij zijn. Daarom heeft de Vlaamse regering een tijdlijn uitgewerkt voor zijn asbestwetgeving.

1. Verplicht asbestattest bij verkoop van gebouw vanaf 2022

Sinds november 2022 moet een gebouw over een geldig asbestinventarisattest beschikken vooraleer het verkocht mag worden. Een asbestattest bevat een complete asbestinventaris van een gebouw. Het geeft uitsluitsel over de aanwezigheid van asbest in het pand, inclusief de huidige toestand van het asbest en suggesties voor een veilig beheer en/of verwijderen van het asbest.

2. Asbestinventarisatie voor alle gebouwen tegen 2032

Tegen 2032 wil de Vlaamse overheid het asbestattest veralgemenen naar elk gebouw in Vlaanderen. Alle gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd, moeten in 2032 voorzien zijn van een uitgebreide asbestinventarisatie. Deze stap is cruciaal voor het identificeren en kwantificeren van de omvang van asbesthoudende materialen.

3. Verwijdering van asbesttoepassingen met een hoog risico tegen 2034

In het actieplan wordt opgeroepen tot een versnelde verwijdering van asbestmaterialen met een hoog risico uit gebouwen. Zowel asbestcement – dat in daken en gevels wordt gebruikt – als alle toepassingen van losgebonden asbest moeten tegen 2034 volledig uit openbare gebouwen zijn verwijderd.

4. Vlaanderen asbestveilig tegen 2040

Tegen 2040 wil de Vlaamse overheid dat alle andere asbesttoepassingen in slechte staat volledig verwijderd zijn uit Vlaamse woningen en gebouwen.

Vlaanderen asbestveilig in 2040

Financiële steun door middel van subsidies

Om asbestverwijdering aan te moedigen en te vergemakkelijken wordt financiële steun in de vorm van subsidies aangeboden aan eigenaars van gebouwen. Deze steun is bedoeld om de financiële lasten in verband met asbestsanering te verlichten, zodat asbestsanering voor meer eigenaren toegankelijk en haalbaar wordt.

Sectorale protocollen voor asbestverwijdering

Het plan benadrukt ook het belang van sectorprotocollen voor de verwijdering van asbestproducten in slechte staat. Deze richtlijnen helpen ervoor te zorgen dat het verwijderingsproces veilig en efficiënt wordt uitgevoerd, zodat zowel werknemers als het publiek worden beschermd tegen asbestgerelateerde risico’s.

7. Verspreiding van informatie

Een cruciaal aspect van het actieplan is de bewustmaking van het publiek. De campagne maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen, waaronder sociale media, samenwerking met lokale overheden en partnerschappen met mediakanalen, om informatie te verspreiden over asbestverwijdering, het belang ervan en veilige verwijderingspraktijken.

Asbest verwijderen of asbestattest laten opmaken: gratis offertes

Het “Actieplan Asbestsanering 2040” betekent een cruciale stap voorwaarts om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Wil je asbest laten verwijderen of een asbestattest laten opstellen? Via onze offertedienst kom je in contact met erkende asbestdeskundige en asbestverwijderaars. Zij komen ter plaatse en werken een offerte op maat uit. Deze dienst is gratis en 100% vrijblijvend.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1. Over welk type gebouw gaat het?

2. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?

3. Wanneer wenst u deze dienst?

4. Bijkomende informatie

5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.