Ben ik verplicht om een asbest dak te vervangen?

Omdat asbest een gevaar voor de gezondheid is, rijst de vraag of het verplicht is om een asbesthoudend dak te vervangen. In dit artikel zullen we ingaan op de wetgeving in Vlaanderen met betrekking tot asbestdaken, hoe je een asbest dak kunt herkennen, de mogelijkheden voor verwijdering, kosten en eventuele premies voor het vervangen van een asbestdak.

Is een asbest dak vervangen verplicht in België?

Het vervangen van een asbest dak is vandaag niet wettelijk verplicht voor particuliere woningen in België. Sinds 2022 moeten eigenaren bij de verkoop van een gebouw dat voor 2001 gebouwd werd, wel een asbestcertificaat kunnen voorleggen om de aan- of afwezigheid van asbest aan te tonen.

Voor bedrijfsgebouwen is het sowieso verplicht om een asbestinventaris bij te houden. Indien er asbest aanwezig is, moet er ook een beheersplan opgesteld worden. Dit is bedoeld om de gezondheidsrisico’s voor werknemers en bezoekers te minimaliseren.

Verplicht vervangen tegen 2034?

De Vlaamse regering heeft wel beslist dat alle asbestdaken en -gevels in Vlaanderen uiterlijk in 2034 verwijderd moeten worden. Alle andere asbesttoepassingen die in slechte staat zijn, moeten vóór 2040 worden verwijderd.

ben je verplicht om asbest dak te vervangen?

Wat als er asbest in het dak zit?

Als er asbest in het dak zit, is het van essentieel belang om voorzichtig te handelen en mogelijke blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Het is sterk aanbevolen om een professioneel asbestverwijderaar in te schakelen om het dak veilig te laten verwijderen en/of vervangen.

Zelf asbesthoudend materiaal verwijderen is niet aan te raden, aangezien dit grote risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid. Bovendien kan het verwijderen van asbest op een onjuiste manier leiden tot het vrijkomen van asbestvezels in de lucht, wat een ernstig risico vormt voor iedereen die ermee in contact komt.

Asbest dak herkennen

Er zijn verschillende soorten asbestdaken, maar de bekendste voorbeelden zijn daken met asbestleien en asbestgolfplaten. Het is belangrijk om te weten hoe je een asbest dak kunt herkennen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot verwijdering.

1. Asbest leien

Asbest leien zijn een veelvoorkomend type asbest dakbedekking. Ze zijn te herkennen aan hun golfvormige structuur en zijn meestal grijsachtig van kleur. Asbestleien kunnen vastgeschroefd of genageld zijn aan het dak.

2. Asbestplaten (golfplaten)

Asbestplaten zijn een ander type asbest dakbedekking dat vaak wordt aangetroffen. Ze zijn meestal rechthoekig van vorm en hebben een glad oppervlak. Asbestplaten kunnen in verschillende kleuren voorkomen, zoals wit, grijs of groen.

asbestdak vervangen

Asbest onderdak verwijderen of niet?

Soms heeft een dak geen asbesthoudende dakbedekking, maar zit er wel asbest in het onderdak verwerkt. Het verwijderen van asbesthoudende onderdakplaten is eveneens niet verplicht.

In sommige gevallen is het echter verstandig om het asbest onderdak te laten verwijderen. Zeker wanneer het onderdakplaten beschadigd zijn, is het risico groot dat er asbestvezels in de lucht vrijkomen. In dergelijke situaties is het aan te raden om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om het asbest onderdak veilig te verwijderen.

Hoe asbestdaken verwijderen (stappenplan)

Het verwijderen van asbestdaken is een delicate en gevaarlijke taak die alleen mag worden uitgevoerd door erkende asbestverwijderingsbedrijven. Hier is een algemeen stappenplan voor het verwijderen van asbestdaken:

Asbestinventarisatie

Een grondige inventarisatie van het asbestdak moet worden uitgevoerd om de omvang van het asbestprobleem vast te stellen en het juiste plan voor verwijdering op te stellen.

Certified asbestverwijderingsbedrijf inhuren

Schakel een erkend asbestverwijderingsbedrijf in om de verwijdering uit te voeren. Deze bedrijven hebben de juiste training en apparatuur om de verwijdering veilig en in overeenstemming met de wetgeving uit te voeren.

Voorzorgsmaatregelen treffen

Voordat met de verwijdering wordt begonnen, moeten er strikte voorzorgsmaatregelen worden genomen om het risico op blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Dit omvat het dragen van beschermende kleding en maskers.

Veilige verwijdering

Het asbestdak moet voorzichtig worden verwijderd zonder het materiaal te beschadigen, om te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen. De verwijderde asbest moet vervolgens veilig worden verpakt en afgevoerd naar een erkend stort.

Eindinspectie

Na de verwijdering moet er een grondige eindinspectie worden uitgevoerd om te controleren of alle asbestvezels veilig zijn verwijderd.

Wat kost het vervangen van een asbestdak? [Prijs 2023]

De kosten voor het vervangen van een asbestdak kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type asbestdak, de omvang van de verwijdering, de locatie en het gekozen asbestverwijderingsbedrijf. Omdat de prijzen voor asbestverwijdering kunnen veranderen, is het raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven om een nauwkeurige prijsindicatie te krijgen.

Is er een premie?

In sommige gevallen kan het vervangen van een asbestdak in aanmerking komen voor een premie of subsidie. Het Vlaams Gewest heeft een premiebeleid om de verwijdering van asbest te stimuleren en biedt mogelijk financiële steun voor asbestverwijdering. Het is raadzaam om contact op te nemen met de bevoegde instanties of een lokale premiezoeker te raadplegen om te zien of er premies beschikbaar zijn voor het vervangen van een asbestdak.

Asbestdak laten verwijderen door asbestverwijderaar

Gezien de complexiteit en gevaren van asbestverwijdering is het ten zeerste aanbevolen om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om het asbestdak te laten verwijderen. Een erkend asbestverwijderingsbedrijf beschikt over de juiste expertise, apparatuur en veiligheidsmaatregelen om de verwijdering op een veilige en gecontroleerde manier uit te voeren, terwijl ze voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1. Over welk type gebouw gaat het?

2. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?

3. Wanneer wenst u deze dienst?

4. Bijkomende informatie

5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.