Asbest leien herkennen: Tips en richtlijnen voor identificatie

Asbestleien werden veelvuldig gebruikt als dakbedekking vóór 2001 vanwege hun duurzaamheid en brandwerende eigenschappen. Het is echter belangrijk om te weten of uw dakbedekking asbest bevat, aangezien asbestvezels schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In dit artikel bespreken we hoe u asbestleien kunt herkennen, of ze gevaarlijk zijn en wat de juiste manier is om ze te verwijderen.

Hebben alle leien asbest?

Niet alle leien bevatten asbest. Sinds 2001 moet elke geproduceerde lei vrij van asbestvezels zijn. Om zeker te zijn of u al dan niet een asbestdak heeft, kunt u de leien in uw dak laten testen op asbest. Een erkende asbestdeskundige analyseert het materiaal en bepaalt hoeveel asbestvezels er aanwezig zijn.

grijze en rode asbestleien

7 tips om asbestleien te herkennen

Asbestleien zijn een potentiële bedreiging voor uw gezondheid en veiligheid. Daarom is het belangrijk dat u asbestleien kunt herkennen. Er zijn een aantal kenmerken die u kunt gebruiken om asbestleien te identificeren:

1. NT-markering

Asbestleien geproduceerd na 2001 zijn sowieso asbestvrij en dragen vaak een “NT”-markering (Nieuwe Toestand). Eternit – de belangrijkste producent van asbestleien – verkoopt al sinds 1996 alleen nog asbestvrije leien.

2. Fabricagedatum

Wat als je geen markering ziet? Controleer dan de productiedatum van uw leien. Leien vóór 1990 geproduceerd hebben een grote kans om asbest te bevatten.

3. Productnaam

Voor asbestleien die tussen 1990 en 1996 gefabriceerd werden, kan je ook naar de productnaam kijken. Hebben de leien namen als Alterna of Stonit, dan zijn ze asbestvrij. Big Ben, Country, Eterna en Multex daarentegen zijn merknamen van asbestleien.

4. Kenmerkende breuk

Wanneer asbestleien breken, hebben ze de neiging om in dunne, rechte stukken met scherpe randen te breken. Dit is een kenmerkende eigenschap van asbesthoudende leien.

5. Zichtbare vezels en asbestbloemen

Bij visuele inspectie kunnen asbestleien vezels vertonen die in de loop van de tijd loskomen. Let op zichtbare vezels op het oppervlak van de leien. Oude leien hebben vaak ook de typische asbestbloemen.

6. Afmetingen

Asbestleien hebben vaak een standaardformaat van 40 cm x 24 cm. Hebben de leien dit formaat? Dan is dit een aanwijzing dat het om asbesthoudende leien gaat.

Er bestaan natuurlijk ook kunstleien met dezelfde afmetingen, dus het formaat op zich is niet voldoende om over asbestleien te spreken. Eternit vermeldt wel dat leien met formaat 60 x 40, 60 x 32 en 45 x 32 nooit asbest bevat hebben.

7. Vlamtest met aansteker

Hoewel het geen definitieve bevestiging is, kan een vlamtest helpen om asbestleien te identificeren. Houd een aansteker onder een stuk lei en observeer wat er gebeurt. Asbestleien zullen niet snel ontbranden en de vezels zullen oplichten en vervolgens verdwijnen.

Om welk soort asbest gaat het?

Asbest dat vaak wordt aangetroffen in leien is chrysotiel (wit asbest). Het is belangrijk op te merken dat elk type asbest een potentieel gevaar voor de gezondheid vormt bij beschadiging of blootstelling.

asbestleien met typische asbestbloemen

Vormen asbesthoudende leien gevaar voor de gezondheid?

Net als bij alle andere asbesthoudende dakbedekking (zoals golfplaten met asbest) vormen asbesthoudende leien een gezondheidsrisico als ze beschadigd zijn en asbestvezels vrijkomen. Deze vezels kunnen ingeademd worden en op termijn longziekten en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is daarom belangrijk om voorzichtig te zijn bij het omgaan met asbesthoudende materialen zoals leien en de juiste maatregelen te nemen om de blootstelling aan vezels te minimaliseren.

Mag je zelf asbestdak met leien verwijderen?

Zelf asbestleien verwijderen is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, maar het is belangrijk om te weten dat dit de nodige risico’s inhoudt en de nodige training en beschermingsmaatregelen vereist. In Vlaanderen is het verboden om asbestleien te schuren, te schrapen of te reinigen met hoge druk. Het is raadzaam om contact op te nemen met een erkende asbestverwijderaar om de juiste procedures te volgen en de asbestverwijdering veilig en volgens de geldende regelgeving uit te voeren.

Hoe asbest leien verwijderen?

Om asbestleien veilig te laten verwijderen laat je dit door een erkende asbestverwijderaar uitvoeren. Deze professionals hebben de juiste training, beschermingsmiddelen en apparatuur om de verwijdering op een veilige en gecontroleerde manier uit te voeren. Ze volgen strikte procedures om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren en zorgen ervoor dat het afval correct wordt afgevoerd volgens de geldende regelgeving.

Kosten asbestleien laten verwijderen door asbestverwijderaar

De kosten voor het laten verwijderen van asbestleien kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het dak, de benodigde apparatuur en het aantal benodigde containers voor de afvoer van het asbesthoudend materiaal. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij erkende asbestverwijderaars om een nauwkeurige kostenraming te krijgen.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1. Over welk type gebouw gaat het?

2. Wat is het bouwjaar van de woning of het gebouw?

3. Wanneer wenst u deze dienst?

4. Bijkomende informatie

5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.