Opbrengst zonnepanelen calculator: bereken je winst

De keuze om in zonnepanelen te investeren, hangt af van verschillende factoren. Een cruciaal punt is het rendement van de zonnepanelen: hoeveel zal de installatie je opbrengen? Daarom hebben we deze handige calculator ontwikkeld. Zo kan je makkelijk de verwachte opbrengst van je zonnepanelen berekenen, of op z’n minst simuleren.

Beantwoord in onderstaand formulier enkele simpele vragen over onder meer je dak en energieverbruik. Met die gegevens simuleert de calculator vervolgens de mogelijke opbrengst van je zonnepanelen. Daarnaast krijg je een inschatting van het benodigde aantal zonnepanelen, de kostprijs en de terugverdientijd.

Hoe werkt de zonnepanelen calculator?

Calculator zonnepanelen: opbrengst zonnepanelen berekenen

Aan de hand van deze calculator kan je het rendement van je (toekomstige) zonnepanelen berekenen. Daarbij houden we rekening met de helling en oriëntatie van jouw dak (al dan niet naar het zuiden gericht), de schaduw, het gemiddeld aantal zonuren in jouw gemeente, de huidige kostprijs van zonnepanelen en enkele andere factoren. Nadat je de calculator hebt ingevuld, krijgt je het volgende overzicht:

  • Richtprijs zonnepanelen installatie
  • Opbrengst per jaar
  • Prosumententarief
  • Besparing op elektriciteitsfactuur
  • Terugverdientijd

De opbrengst van zonnepanelen

opbrengst zonnepanelen berekenen - ligging zonnepanelen

Zonnepanelen bieden een optimaal rendement. Ze zijn overigens de laatste jaren sterk gedaald in kostprijs.

Ondertussen wordt elektriciteit wel duurder en duurder.

Bijna elk gezin in België kan een investering in zonnepanelen terugverdienen binnen de 6 tot 10 jaar.

In principe zijn er 2 manieren om de opbrengst van je panelen uit te drukken. Enerzijds is er de energieproductie (in kWh), anderzijds is er de jaarlijkse besparing (in euro) die daaruit voortvloeit.

Gemiddelde opbrengst zonnepanelen inschatten (in kWh)

mogelijke opbrengst inschatten

Hoeveel duurzame energie wekken zonnepanelen op? Daarvoor moeten we een onderscheid maken tussen het nominale vermogen, uitgedrukt in Wattpiek (WP), en de reële opbrengst, uitgedrukt in kilowattuur (kWh).

Het verschil tussen Wattpiek en kilowattuur ontstaat doordat zonnepanelen niet constant aan 100 % werken. In België mag je er in feite vanuit gaan dat zonnepanelen gemiddeld aan 85 % werken.

Concreet betekent dit dat een zonnepanelen installatie met een vermogen van 3.000 WP gemiddeld 2.550 kWh per jaar oplevert (3.000 x 0,85).

Besparing zonnepanelen berekenen (in euro)

Dankzij de energieproductie bespaar je dus ook op je energiefactuur. Vandaag betaal je gemiddeld € 0,25 per kWh. Op basis van het voorbeeld hierboven betekent dat een jaarlijkse besparing van € 637,5. En aangezien de energieprijzen steeds stijgen, zal deze besparing enkel toenemen.

Op basis van die besparing kan je de terugverdientijd van de investering berekenen. Deel de kostprijs van de zonnepanelen door de jaarlijkse besparing en je kent de terugverdientijd.

De gemiddelde terugverdientijd voor zonnepanelen bedraagt op dit moment 6 tot 10 jaar. Aangezien zonnepanelen minstens 25 jaar meegaan, is de investering sowieso rendabel.

terugverdientijd zonnepanelen

Invloedsfactoren op de opbrengst van zonnepanelen

Naast het vermogen zijn er uiteraard nog elementen die een invloed hebben op de opbrengst van zonnepanelen.

Ligging zonnepanelen

Niet alleen het aantal en de grootte van de zonnepanelen zijn belangrijk, maar ook de ligging ervan heeft invloed op de opbrengst van zonnepanelen.

Zonnepanelen die zuidelijk gericht liggen, zullen meer zon vangen en dus meer energie opwekken dan panelen die in een andere richting liggen.

Hellingsgraad van de zonnepaneel installatie

Ook de hellingshoek is belangrijk. Voor een optimale productie moet de hellingsgraad 30 tot 40 graden bedragen en is een schuin dak het beste. Zo niet, verwacht dan een lagere gemiddelde opbrengst (-10%). Zo kan de terugverdientijd dus langer aanslepen.

Schaduw op de panelen

Zonnepanelen werken het best bij direct zonlicht. Schaduw heeft met andere woorden een grote impact op de energieproductie. De zonnecellen produceren veel minder energie als er geen direct licht is, bijvoorbeeld door de schaduw van een boom, schoorsteen,…

Temperatuur

Zonnepanelen houden van warmte, maar het kan ook te warm worden. De ideale temperatuur voor fotovoltaïsche panelen is 25 °C. Stijgt de temperatuur daar te veel boven, heeft het een lager rendement als gevolg.

Type zonnepanelen

We onderscheiden 3 soorten zonnepanelen, namelijk monokristallijn en polykristallijn zonnepanelen, en dunne film panelen.

Monokristallijne zonnepanelen

Ook wel gekend als de ‘zwarte zonnepanelen’. Kosten meer dan polykristallijne zonnepanelen, maar hun rendement ligt dan ook hoger. De zonnecellen in een zonnepaneel bestaan uit één kristal.

Polykristallijne zonnepanelen

Ook wel gekend als de ‘blauwe zonnepanelen’. Zijn goedkoper dan monokristallijne zonnepanelen omwille van hun lager rendement. De zonnecellen in een zonnepaneel bevatten verschillende, grove kristallen.

Dunne film panelen

Heel buigzaam van aard, bezitten poeder in plaats van kristallen. Heeft de laagste prijs van de 3, maar haalt ook het laagste rendement.