Vergunning gevelrenovatie, is dat verplicht?

Heb je een vergunning nodig voor een gevelrenovatie? Het antwoord op deze vraag is niet zo simpel. Toch willen we je een antwoord bieden op deze prangende vraag. In dit artikel vind je een overzicht wat wel en niet kan, en wat je zeker moet voorzien bij een gevelrenovatie en andere gevelwerken.

Eén gouden tip om mee te starten: ga sowieso langs bij de dienst Stedenbouw van jouw gemeente. Ze kunnen je al een antwoord geven op heel wat vragen. Maar ook professionele gevelwerkers kunnen je bijstaan met advies op maat.

Ben je daarnaast op zoek naar prijzen en offertes voor jouw toekomstige gevelrenovatie? Vraag ernaar via onze offertepagina en ontvang al binnen enkele dagen de eerste prijsvoorstellen.

Vraag advies en prijzen aan gevelwerkers

Vergunning gevelrenovatie: wat is het uitgangspunt?

Bouwvergunning gevelrenovatie

Strikt genomen wordt gesteld dat bij werken aan de gevel die het karakter van je woning veranderen steeds een voorafgaande toestemming van de lokale overheid nodig is. Dat is natuurlijk de theorie, maar in de praktijk blijkt het onmogelijk om dit principe door te voeren.
Meer concreet is het zo dat je een toestemming van de dienst Stedenbouw nodig hebt voor de afbraak, het verbouwen en renoveren van een woning.

Gaat het om nieuwbouw of een grote verbouwing, dan is ook de medewerking van een architect nodig. Maar geldt dat nu ook voor renovaties aan de gevel?

Het uitgangspunt is het volgende: bij werken aan de voorgevel van een woning heb je steeds een bouwvergunning nodig. Dit omdat het uitzicht van de straat veranderd wordt, en dan heeft de overheid graag inspraak of het wel of niet kan.

Wanneer moet ik wel een vergunning aanvragen voor mijn gevelrenovatie?

bouwvergunning gevelrenovatie

Laten we beginnen met de gevallen waar je wel een bouwvergunning moet aanvragen. Hier kunnen we een onderscheid maken tussen kleine en grote werken.

  1. Kleine werken aan de gevel, werken die de stabiliteit en het fysieke volume van zijgevels, achtergevels niet veranderen: in de meeste gevallen geen vergunning nodig.
  2. Grote werken aan de gevel, zoals gevelisolatie aan de buitenmuur: wel een vergunning nodig.

De scheidingslijn tussen een gevelrenovatie waar je wel en niet een bouwvergunning nodig hebt, zijn niet altijd duidelijk.

  • Gaat het om onderhoudswerken aan de voorgevel waarbij je een zichtbare verandering doorvoert, dan is een bouwvergunning nodig.
  • Zijn het echter slechts kleinschalige onderhoudswerken en gebruik je bijvoorbeeld dezelfde kleur verf of bepleistering, dan zal de gemeente wellicht oordelen dat je geen toestemming nodig hebt.
  • Worden tijdens de gevelrenovatie werken uitgevoerd die de stabiliteit van de woning beïnvloeden, dan moet je dit zeker altijd melden bij de gemeente. Voor dit type van werken is het trouwens vaak nodig om ook een architect in te schakelen. Hebben de stabiliteitswerken een invloed op het uitzicht van de woning en bijgevolg het straatbeeld, dan is een toestemming van de gemeentelijke diensten sowieso nodig.

Ons advies: begin dus niet zomaar met het renoveren van je gevel zonder je vooraf grondig te informeren over wat wel en niet mag. Zo moet je zeker ook rekening houden met de bouw- en perceelsgrens. Neem je bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuwe gevel meer dan 10 centimeter extra plaats in, dan is een bouwvergunning verplicht.

Bouwvergunning gevelrenovatie: verschillende regels in de gewesten

Vergunning gevelrenovatie Schilderen

Er bestaan wel afwijkingen tussen de verschillende gewesten. Afhankelijk van waar je woont zijn er afwijkende bepalingen wat betreft het wel of niet aanvragen van een bouwvergunning voor gevelrenovatie.

Regels in het Vlaams Gewest

In Vlaanderen wordt het klassieke onderscheid gemaakt tussen een voorgevel enerzijds en een zij- en achtergevel anderzijds. Isolatie toevoegen en opnieuw afwerken (pleister, hout, leien enz.) van een voorgevel moet dus steeds door een bouwvergunning goedgekeurd worden.

De medewerking van een architect is niet verplicht, een eenvoudig dossier indienen volstaat. Kom je voorbij de rooilijn, dan hangt de noodzaak tot een vergunning af van het advies van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Regels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je geen vergunning nodig voor zover de werken aan je gevel geen afwijking inhouden op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning. Dit wanneer het gaat om bepleistering of een wijziging in de materialen van de gevels die vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar zijn.

Bijkomende voorwaarde is dat de gevel niet ligt in de beschermingszone van een geklasseerd pand of een pand waarvoor nog een klasseringsprocedure loopt.

Regels in het Waals Gewest

In het Waals Gewest is geen vergunning nodig voor de vervanging van de bekleding van opgaande muren en dakbedekkingen voor zover deze bijkomende laag niet dikker dan 30 centimeter is. Dit op voorwaarde dat er geen afwijking is op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning.

Hoe dien ik de aanvraag voor een vergunning in voor gevelrenovatie?

Hoe je een aanvraag voor een vergunning moet indienen verschilt opnieuw van waar je woont. We overlopen graag alle mogelijke situaties.

In het Vlaams Gewest

Online doe je dit op de website van het Omgevingsloket in Vlaanderen en op papier doe je dit via een aangetekend schrijven gericht aan de bevoegde overheid.

In het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest

Je vult de documenten in die te vinden zijn op stedenbouw.irisnet.be en stuurt deze via een aangetekend schrijven op naar je gemeente.

In het Waals Gewest

Je vult de documenten in die te vinden zijn op wallonie.be en stuurt deze via een aangetekend schrijven op naar je gemeente.

Wanneer kan ik dan starten met mijn gevelrenovatie?

Nadat je aanvraag is ingediend kan het even duren voor er een beslissing gemaakt wordt over de vergunning. Eens de beslissing gemaakt is en je een vergunning verkregen hebt, moet je in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog 35 dagen wachten vooraleer je mag beginnen met de werken. In het Waals Gewest mag je direct aan de slag.

Informeer je steeds goed vooraf

De beste tip die we kunnen meegeven: informeer steeds vooraf bij de lokale dienst Stedenbouw. Daar kan je de plannen voor je gevelrenovatie voorleggen en weet je direct of je een bouwvergunning nodig hebt. Zo vermijd je alle problemen achteraf.

Nu je weet of je een vergunning nodig hebt, kan je op zoek gaan naar een professionele gevelwerker die de werken kan uitvoeren. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan bij een vakman via onderstaand formulier en ontvang al binnen de enkele dagen prijsvoorstellen.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt