Is het schoonmaken van mijn schoorsteen verplicht voor mijn brandverzekering?

Schoorstenen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 1/3 van woningbranden. Je schoorsteen en je verwarmingsinstallaties schoonmaken is wettelijk verplicht. Wat als je dat niet doet? Kan je verzekeraar je dan weigeren te betalen?

Is de schoorsteen schoonmaken wettelijk verplicht?

Het is wettelijk verplicht om je kachel of open haard minstens 1 keer per jaar schoon vegen. De opkuis voor de centrale verwarming gebeurt door de EPB-controle, die 1 of 2 keer per jaar plaatsvindt. 

Je verwarmingsinstallatie schoonmaken, voorkomt brand. Vuil en as in de schoorsteen kunnen versperringen veroorzaken, wat brand te gevolg kan hebben. 

Kuis je verwarming of schoorsteen niet zelf, maar laat dit doen door een erkende technicus. In geval van brand kan de verzekeraar vragen om het bewijs voor te leggen dat je verwarmingsinstallatie of schoorsteen opgekuist is geweest, om zo een oorzakelijk verband tussen de twee uit te sluiten.

Bewaar dus altijd het attest en de factuur. Kijk je contract ook na om er zeker van te zijn dat er geen uitsluitingen zijn.

schoorsteen schoonmaken

Kan mijn verzekeraar mij weigeren te betalen als ik de schoorsteen niet onderhoud?

De wettelijke verplichting om je verwarmingsinstallaties te onderhouden is niet rechtsreeks gebonden aan je brandverzekering.

De reden waarom zoveel mensen denken dat je schoorsteen niet kuisen een effect kan hebben op je brandverzekering, is omdat verzekeraars werken met een ‘goede huisvader principe’. Wat betekent dat juist? Zoals een goede huisvader moet je altijd alle mogelijke maatregelen nemen om jezelf en je huis zo veilig mogelijk te stellen. Daaronder valt natuurlijk het kuisen van je schoorsteen.

Ook als je schoorsteen niet gekuist is, krijg je wel eerst je schade uitbetaald.

Je verzekering opzeggen kan alleen maar als er een oorzakelijk verband wordt bewezen, wat in praktijk heel moeilijk is om te bewijzen. Word je brand bijvoorbeeld door een kortsluiting veroorzaakt, of heeft de open haard of verwarming een ander defect, dan is er geen oorzakelijk verbrand.

Je verzekeraar zal wel nagaan of alles nagekeken en in orde was, maar dat betekent niet automatisch dat je in de problemen komt als dat niet zo is.

schoorsteen