Is schoorsteenvegen verplicht? Wetgeving en attesten

 
Is schoorsteenvegen verplicht?
Is schoorsteenvegen verplicht? Het is een vraag die bij velen op de lippen brandt. Jaarlijks uw schoorsteen laten vegen is in de eerste plaats een absolute noodzaak. Niet alleen dient u de roetvorming en ophoping van creosoot tegen te gaan, u loopt ook risico op CO-vergiftiging en verstikking bij een verstopte schoorsteen. U leest het goed: het is van levensbelang om jaarlijks en minstens elke twee jaar uw schoorsteen te laten vegen.  In dit artikel gaan we dieper in op de wetgeving omtrent het reinigen van uw schoorsteen. We bespreken ook het reinigingsattest.

Verplichtingen omtrent schoorsteenvegen

De wetgeving is duidelijk: uw schoorsteen laten vegen is verplicht wanneer die aangesloten is op een centrale verwarmingsinstallatie. Het vegen van de schoorsteen is een onderdeel van het onderhoud van de cv-installatie. Over de wetgeving omtrent het onderhoud van uw cv-installatie kan u hier verder lezen. Het verplichte onderhoud dient jaarlijks te gebeuren en omvat het reinigen en controleren van de schoorsteen of de rookgasafvoer.

Het is echter ook van levensbelang om de schoorsteen van uw houtkachel regelmatig te laten reinigen, omdat u risico loopt op CO-vergiftiging wanneer u hout verbrandt. CO-vergiftiging en verstikking zijn het gevolg van een verstopte schoorsteen. De meest voorkomende oorzaken van schouwverstopping zijn:

 • vogelnesten
 • beschadiging van de schouwbinnenwand
 • condensatie

Obstructies in schoorstenen zijn een veel voorkomend probleem bij houtkachels. Neem dus geen risico en laat tijdig uw schoorsteen vegen!

Door wie moet ik mijn schoorsteen laten vegen?

U bent verplicht uw schoorsteen te laten vegen door:

 1. Een erkend technicus Bekijk hier of uw technicus beschikt over de erkenningenkaart. Deze technicus zal uw schoorsteen vegen en neemt daarna het volledige onderhoud van uw cv-installatie op zich.
 2. Een schoorsteenveger Deze mag uitsluitend de schoorsteen vegen, niet de verwarmingsketel. De reiniging moet gebeuren vóór het onderhoud van de cv-installatie. De schoorsteenveger is verplicht om u na afloop een reinigingsattest te bezorgen. Dit attest dient u voor te leggen aan de erkende technicus die het jaarlijkse onderhoud van uw cv-installatie uitvoert.

U kan zelf beslissen welke formule u verkiest.

Verplichting omtrent het afval uit uw schoorsteen

Tijdens de reiniging zal er een aanzienlijke hoeveelheid roet uit uw schoorsteen komen. Het roet hecht zich aan de schouwrand bij het verbranden van hout. De hoeveelheid uitgestoten roetpartikels is afhankelijk van een aantal factoren:

 • de houtsoort die u stookt
 • met welke kachel u stookt
 • de droogtegraad van het hout
 • de manier waarop u stookt

Opgelet: roet is een gevaarlijke, zelfs kankerverwekkende afvalstof! De erkende technicus of de schoorsteenveger zijn verplicht het roet mee te nemen. Zij moeten er zelf voor zorgen dat hun bedrijfsafval op een milieuverantwoorde en wettelijke wijze wordt verwerkt.

Is schoorsteen vegen verplicht?

Het reinigingsattest

Nadat de schoorsteenveger uw schoorsteen heeft geveegd, is hij verplicht u een attest bezorgen. Dit reinigingsattest moet volgende gegevens bevatten:

 • naam van de schoorsteenveger
 • een beschrijving van uw toestel
 • de verschillende onderdelen van de reiniging
 • maatregelen om eventuele tekortkomingen op te lossen

Het reinigingsattest moet u bijvoorbeeld ook kunnen voorleggen aan uw verhuurder, uw brandverzekeringsmaatschappij (bij brandschade) of aan een ambtenaar (bij een controle).

Neem meteen contact op met een ervaren vakman voor meer informatie. Vergelijk vandaag nog verschillende offertes om uw schoorsteen te laten vegen.[/column]