Vlaamse renovatiepremie 2021: voorwaarden en bedragen

Renovatie

Wanneer je van plan bent om renovatiewerken uit te voeren, kan je rekenen op de steun van de Vlaamse overheid. Er bestaat namelijk een renovatiepremie waarvoor je in aanmerking kan komen. Voor wie deze premie is en wat de bedragen zijn, kom je hier te weten.

Van een complex systeem naar één eenduidige Vlaamse renovatiepremie 2021

Op initiatief van Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch (NV-A) werd voorgaande Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) afgestemd op de renovatiepremie. Door de voorwaarden voor een bijdrage gelijk te trekken, is er meer duidelijkheid zijn omtrent de subsidiëring.

Ontvang gratis advies en offertes voor renovatiewerken

Wie komt in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie 2021?

Wanneer je nu net kans maakt op een premie en hoeveel deze is, hangt af van je relatiestatus, hoeveel personen je ten laste hebt en je inkomen. Hier wordt iets verder dieper op ingegaan.

Bewoner versus verhuurder

Je kan een premie voor je renovatie aanvragen als bewoner of als verhuurder. Er gelden enkele voorwaarden. Een bewoner dient meerderjarig te zijn en gedomicilieerd. Als verhuurder dient u de woning al minstens 9 jaar te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Je kan een premie van 20 of 30% ontvangen, dit hangt af van je inkomen.

Premie-aanvraag gekoppeld aan gezin en gezin zonder bijwoner

Woningaanvraag – Gezinsaanvraag

Het is de bedoeling om de premie-aanvraag niet meer aan een woning te verbinden, maar wel aan een gezin. Zo kan er vermeden worden dat een gezin een kans op een premie verliest.

Het gebeurt namelijk niet zelden dat een gezin pas na de aankoop van een woning te weten komt dat er al voor een bepaalde categorie een premie is aangevraagd in de vorige 10 jaar.

Als de premie-aanvraag vanaf 2019 aan het gezin is gekoppeld, dan heeft het gezin wel nog recht op een premie, ook al heeft een ander gezin de woning voordien laten renoveren, gebruikmakende van de renovatiepremie van de Vlaamse overheid.

Samenwonende aanvraag – Individuele aanvraag

Daarnaast moet de ‘bijwoner’ vanaf 2019 ook niet meer op de premie-aanvraag staan. Dit houdt in dat de medebewoner vanaf 2019 wel nog op een premie recht heeft als die zelf een woning koopt.

Deze regeling zorgt ervoor dat alleenstaande ouders minder moeilijkheden zullen hebben met het aanvragen van een premie voor renovatie.

Premiebedragen Vlaamse renovatiepremie 2021

Je kan een premie van 20 of 30% ontvangen, dit hangt af van je inkomen.

30 % premie

Wanneer jouw inkomen valt onder deze bedragen heb je recht op een premie van 30%.

 • Alleenstaand: 31.870 euro
 • Alleenstaanden met 1 persoon ten laste: 44.620 euro
 • Alleenstaanden met meerdere personen ten laste: 44.620 euro + 3.570 euro per bijkomend persoon
 • Gehuwden en samenwonenden: 44.620 euro
 • Gehuwden en samenwonenden met personen ten laste: 44.620 euro + 3.750 euro per persoon

Je ontvangt dan per categorie een minimum premie van 1.250 euro en een maximum premie van 3.333 euro. Let op, voor de 4 categorieën samen is het bedrag nooit meer dan 10.000 euro.

20 % premie

Als je hier niet onder valt, heb je recht op een premie van 20%. De minimum premie bedraagt per categorie dan 2.500 euro. Als je een aanvraag doet voor 2 categorieën, ontvang je maximum 5.000 euro. Hierbij geldt ook dat het maximumbedrag voor de 4 categorieën nooit meer is dan 10.000 euro.

Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om grote werken op een korte periode uit te laten voeren. Daarom is het mogelijk om dit te spreiden en tot twee keer een premie van de Vlaamse overheid aan te vragen voor renovatiewerken, en dit tot maximum 10.000 euro.

Flexibiliteit voor lagere inkomens

Voor een gezin met een lager inkomen, wordt er 30% van de factuur gesubsidieerd. Dit houdt in dat er dan tot 3.333 euro per categorie kan gesubsidieerd worden. Lagere inkomens hebben ook meer flexibiliteit: ze kunnen alles ineens aanvragen of dit opsplitsen over een langere tijd.

Wat voor soort werken komen in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie?

Wat voor soort werken komen in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie

Je kan de premie voor renovatie aanvragen bij de Vlaamse overheid voor enkele soorten renovaties. Deze zijn opgedeeld in 4 categorieën, namelijk ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties. Je dient voor elke categorie een factuur van minimum 2.500 euro te kunnen voorleggen.

Voor de eerste drie is er geen maximum factuurbedrag bepaald, deze is er wel voor technische installaties. Het maximum bedrag voor een elektrische installatie en een sanitaire installatie bedraagt 3.750 euro. Ten slotte is er ook voor de centrale verwarming een maximum van 7.5000 euro opgelegd.

Vind een vakman voor al je renovatiewerken

Categorie 1: structurele werken aan de woning

Deze ruwbouw renovaties betreffen draagvloeren, vaste binnentrappen, funderingen, dragende en niet-dragende muren. Bepaalde isolatie plaatsingen kunnen ook onder structurele werken vallen. Zo kun je voor gevelisolatie en zoldervloerisolatie een renovatiepremie ontvangen.

Let op: geen wandtegels aan de binnenmuren, vloerbekleding, wandtegels en plafonds

Categorie 2: het dak

Volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning. Dit kunnen dak- bahandelingen of herstellingen zijn, een dak waterdicht maken of asbestbedekking plaatsen, draagkrachtige elementen toevoegen of bepaalde elementen toevoegen enzovoort.

Let op: geen afdaken en verandadaken

Categorie 3: het buitenschrijnwerk

Vervanging van of aanpassingen aan ramen en buitendeuren. Als er bij nieuwe ramen of deuren ook rolluiken worden geplaatst kan je ook in aanmerking komen premie binnen deze categorie.

Let op: geen vervanging of plaatsing van een veranda of stukken daarvan, werken aan garagepoorten, schilderen van buitenschrijnwerk en vernieuwen van enkel de beglazing.

Categorie 4: technische installaties

De laatste categorie is opgedeeld in 3 subcategorieën die licht verschillen van elkaar in de toegelaten maximumfactuur.

Vlaamse renovatiepremie vakman

Centrale verwarming

Hieronder vallen verschillende verwarmingsketels: houtpellet-, centrale- verwarmingsketel en ketel met warmwaterdistributie voor vloerverwarming. Ook alles met betrekking tot het plaatsen of vervanging van sanitair warm water hoort hierbij. En tot slot de montering van CO- of rookmelders.

Let op: geen werken aan niet nieuwe ketels, autonome toestellen, elektrische verwarming en installatie van hoog performante systemen.

Elektrische installatie

Vervanging, vernieuwing of aanpassen van de elektrische huisinstallatie. Hieronder valt alles met betrekking tot verdeling van stroom, telecommunicatie in huis en kosten van de aansluiting hiervan.

Let op: geen automatisaties omtrent besturing verwarming, installatie voor productie van elektriciteit, elektrische verbruikstoestellen en verlichtingsarmaturen.

Sanitair

Alles omtrent sanitair zoals kranen, leidingen en kalkbepleistering in sanitaire ruimten en vernieuwen van steeds één sanitair meubel als deze ontbraken in de woning.

Let op: geen badkamer-decoratie of -betegeling of -meubels, tweede toilet of badkamer, hoog performante installaties of bubbelbaden en stoomdouches

Welke werken komen niet in aanmerking?

Er geldt geen renovatiepremie voor isolatie van vloeren en kelders, werken voor afwerking of vervangingsbouw. Voor een aantal specifieke werken binnen deze categorieën zijn er wel andere premies. Let zeker op voor vergunningsplichtige werken. Ook moet je steeds een geldig factuur kunnen voorleggen.

Aanvragen Vlaamse renovatiepremie 2021: voorwaarden en stappenplan

Voorwaarden

 • je woning dient minstens 30 jaar oud te zijn
 • facturen bijgevoegd bij je aanvraag mogen maximaal 2 jaar oud zijn
 • In een periode van tien jaar kunt u maar twee keer een renovatiepremie indienen

Stappenplan

 • Eerst kijk je grondig na of je in aanmerking komt voor jouw bepaalde renovatie en op hoeveel subsidie je kan rekenen
 • Je houdt steeds alle bewijsstukken bij
 • Na de werken kan je digitaal de renovatiepremie aanvragen op deze site of u drukt de juiste formulieren af voor een aanvraag op papier
 • Hou goed de ontvangstbevestiging van uw aanvraag bij, deze ontvangt u binnen de maand na aanvraag
 • Na 8 maanden ontvangt u de voorlopige beslissing waarna u akkoord gaat of beroep aantekent

Ontvang gratis advies en offertes voor renovatiewerken

Vlaamse renovatiepremie 2021: één duidelijk systeem met veel voordelen

Dit eenvoudig premiesysteem, stimuleert het renoveren van woningen en zorgt voor minder verwarring dan voorheen. Er is namelijk maar één formulier voor renovaties, waardoor men zich niet kan vergissen tussen de verschillende premies.

Dankzij deze regeling zijn mensen die een aanvraag hebben ingediend, meteen op de hoogte van het feit, of ze al dan niet in aanmerking komen voor de premie.

Men moet na afkeuring ook geen nieuwe aanvraag indienen voor een VAP, maar zal automatisch gebeuren, waardoor men op vlak van administratie veel kan besparen. Kortom: deze Vlaamse renovatiepremie biedt voor iedereen vele voordelen.

Zelf renoveren of laten renoveren?

Werken met een vakman is altijd een slimme keuze. Niet enkel om er zeker van te zijn dat alles naar wens verloopt maar het kan ook financiële voordelen opleveren met betrekking tot renovatiepremies. Indien je een renovatie laat uitvoeren als je huis ouder is dan 10 jaar, de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd worden en je woonst een privéwoning is, kan de woning tegen het btw-tarief van 6% gerenoveerd worden.

Vraag hier tot 5 GRATIS offertes om de juiste vakman te vinden.