Renovatiepremie : Aanvragen wordt een stuk eenvoudiger

Renovatiepremie 2019: Aanvragen wordt een stuk eenvoudiger Het systeem van verschillende premies voor renovatiewerken, met telkens andere voorwaarden, zorgt vandaag de dag vaak voor verwarring. De renovatiepremie van 2020 zal echter een eind maken aan deze onduidelijkheden en administratieve puinhoop. De Vlaamse regering heeft namelijk beslist om alle premies samen te voegen. Op die manier hoopt ze voor meer helderheid rond de renovatiepremies te zorgen en ook geld te besparen. Daarnaast houdt de nieuwe regeling rekening met gezinnen met een lager inkomen.

Van een complex systeem naar één eenduidige renovatiepremie

Momenteel heerst er nog een te grote complexiteit rond de premies die aangevraagd kunnen worden voor renovatiewerken. Er zijn vandaag verschillende premies, telkens met andere voorwaarden (aanslagjaar, de leeftijd van de woning…). Op initiatief van Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch (NV-A) wordt de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) afgestemd op de renovatiepremie. Door de voorwaarden voor een bijdrage gelijk te trekken, zal er meer duidelijkheid zijn omtrent de subsidiëring. Daarna kunnen ze in de daaropvolgende fase volledig samensmelten.

Wat zal de “nieuwe” renovatiepremie juist inhouden?

Renovatiepremie 2019: Wat houdt het juist in?

Vanaf 2019 kun je de renovatiepremie nog aanvragen voor vier soorten renovaties, namelijk voor dakwerken, buitenschrijnwerk, bouwschil en technische installaties (elektriciteit, sanitair en verwarming). Voor dak-, zolder-, muur- en (kelder)vloerisolatie worden andere premies voorzien, want deze werken komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om grote werken op een korte periode uit te laten voeren.

Daarom wordt het ook mogelijk gemaakt om dit te spreiden en tot vier keer een premie aan te vragen voor renovatiewerken, en dit tot maximum 10.000 euro. Er kan dus tot 20% van de kostprijs gerecupereerd worden (maximum 2.500 euro per soort renovatiewerk). De facturen mogen vanaf 2019 twee jaar oud zijn voor een premie-aanvraag.

Premie-aanvraag wordt gekoppeld aan gezin

Renovatiepremie 2019 wordt gekoppeld aan gezin Het is de bedoeling om de premie-aanvraag niet meer aan een woning te verbinden, maar wel aan een gezin. Zo kan er vermeden worden dat een gezin een kans op een premie verliest. Het gebeurt namelijk niet zelden dat een gezin pas na de aankoop van een woning te weten komt dat er al voor een bepaalde categorie een premie is aangevraagd in de vorige 10 jaar.

Als de premie-aanvraag vanaf 2019 aan het gezin gekoppeld wordt, dan heeft het gezin wel nog recht op een premie, ook al heeft een ander gezin de woning voordien laten renoveren, gebruikmakende van de renovatiepremie.

Daarnaast moet de ‘bijwoner’ vanaf 2019 ook niet meer op de premie-aanvraag staan. Dit houdt in dat de medebewoner vanaf 2019 wel nog op een renovatiepremie recht heeft als die zelf een woning koopt. Deze regeling zorgt ervoor dat alleenstaande ouders minder moeilijkheden zullen hebben met het aanvragen van een renovatiepremie.

Flexibiliteit voor lagere inkomens

Voor een gezin met een lager inkomen, wordt er 30% van de factuur gesubsidieerd. Dit houdt in dat er dan tot 3.333 euro per categorie kan gesubsidieerd worden. Lagere inkomens krijgen ook meer flexibiliteit: ze kunnen alles ineens aanvragen of dit opsplitsen over een langere tijd.

Renovatiepremie : Eén duidelijk systeem biedt vele voordelen

Via een vereenvoudigd premiesysteem, zal het renoveren van woningen gestimuleerd worden en zal er minder verwarring zijn. Er blijft nog maar één formulier voor renovaties over, waardoor men zich niet meer kan vergissen tussen de verschillende premies.

Dankzij de nieuwe regeling zullen mensen die een aanvraag hebben ingediend, ook meteen op de hoogte gesteld worden van het feit, of ze al dan niet in aanmerking komen voor de premie. Men zal na afkeuring ook geen nieuwe aanvraag moeten indienen voor een VAP, maar dit zal automatisch gebeuren, waardoor er op vlak van administratie veel bespaard kan worden. Kortom: deze nieuwe renovatiepremie zal voor iedereen vele voordelen bieden.