Premie dakrenovatie: hier heb je recht op!

Premie dakrenovatie: 1 of meerdere soorten premies? Wat zijn de bedragen en voorwaarden? In dit artikel vind je een overzicht van de verschillende premies voor dakrenovatie en andere maatregelen om de kostprijs voor je dakwerken te verlichten. Ontdek tegelijk voor welke premie jouw dakrenovatie in aanmerking kan komen.

Vraag gratis advies

Overzicht premies dakrenovatie

Premies dakwerken Bedrag Voorwaarden
Overkoepelende renovatiepremie 20 % of 30 % van de facturen – Je facturen zijn minstens gelijk aan € 2500
Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie € 4 per m² of € 6 per m² (klant met uitsluidend nachttarief)
€ 12 per m² (asbestverwijdering + dakisolatie of zoldervloerisolatie)
– De werken zijn uitgevoerd door een erkende aannemer (vanaf 2021)
– Je woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet
Totaalrenovatiebonus € 1.250 – € 4.750    (eengezinswoningen)
€ 625 – € 2.375 (apppartementen)
– Nog minstens 2 energiebesparende maatregelen nemen
– Je woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet
– De eerste factuur heeft een datum tussen 1/1/2017 en 31/12/2020

Vraag gerust advies aan een dakwerker

Premies dakwerken: hoe vraag je premies en subsidies aan?

Je kan premies en subsidies zowel per post als online aanvragen. Indien je de aanvraag digitaal doet, zorg je er best voor dat je alle facturen en andere bewijsstukken ook digitaal ter beschikking hebt. Op die manier ben je zeker dat je dossier van de eerste keer vervolledigd kan worden.

Ook is het belangrijk dat de facturen niet te oud zijn. Bij de meeste premieaanvragen mogen de facturen niet ouder zijn dan 1 jaar. Check daarom eerst of je facturen aan de juiste voorwaarden voldoen.

Hou ook rekening met het feit dat voor sommige premies je facturen kunnen voorleggen die een minimumbedrag hebben.

Overkoepelende renovatiepremie van de Vlaamse overheid

premie dakrenovatie

Ben je van plan je dak te renoveren, dan moet je zeker een renovatiepremie van de Vlaamse overheid aanvragen. Dit maakt het mogelijk om een deel van je kosten te recupereren. Lees verder om te ontdekken voor welke soort dakwerken je in aanmerking komt voor deze premie en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

 1. Wat is er voorzien in de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?
 2. Hoeveel bedraagt de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?
 3. Wat zijn de voorwaarden voor de renovatiepremie?
 4. Welke facturen komen in aanmerking?
 5. Hoe kan ik de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid aanvragen?

1. Wat is er voorzien in de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?

De renovatiepremie van de Vlaamse overheid wil eigenaars van een woning (of de huurders) steunen in hun inspanningen om hun woning leefbaar te houden.

De werken zijn verdeeld in vier categorieën. Categorie 2 richt zich specifiek tot werken aan het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.

Volgende renovatiewerken komen in aanmerking voor een premie voor dakrenovatie van de Vlaamse overheid:

  1. Het afbreken en vervangen van bestaande dakconstructies
  2. Het vernieuwen van de dakbedekking (deze moet waterdicht zijn)
  3. Het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer, …
  4. Het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen (ramen, schouwen, koepels, …)
  5. Het plaatsen van een overzetdak over een asbestvrije dakbedekking
  6. Het behandelen van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten.

Dakisolatie en zoldervloerisolatie: deze soort werken komen in aanmerking als er ook werken werden uitgevoerd aan de dakstructuur zelf. Denk daarbij aan de opbouw of vervanging van het dak.

Je komt ook in aanmerking voor een premie voor zoldervloerisolatie als je werken aan de zoldervloer laat uitvoeren.

Volgende dakwerken komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie bij de Vlaamse overheid:

 1. Verandadaken
 2. Afdaken
 3. Werken die niet bewezen worden door een factuur of waarvan op de factuur onvoldoende informatie over de aard en omvang van de werken staat. Laat daarom de werken uitvoeren door een aannemer.

Naast de renovatiepremie van de Vlaamse overheid die een specifiek luik voor werken aan het dak bevat zijn er nog andere premies waarop je wellicht een beroep kunt doen.

2. Hoeveel bedraagt de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?

Het specifieke luik voor premies en subsidies voor dakwerken heeft geen maximum factuurbedrag dat je kan voorleggen. Daarnaast is er ook geen maximumbedrag dat je terugbetaald kan krijgen van de Vlaamse overheid. Afhankelijk van je inkomen bedraagt de premie gemiddeld 20% tot 30% van het bedrag.

Let op: er is wel een minimumbedrag aan facturen dat je moet kunnen voorleggen. Dat bedrag is gelijk aan € 2500.

3. Wat zijn de voorwaarden voor de renovatiepremie?

Aan de renovatiepremie van de Vlaamse overheid zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je aan al deze voorwaarden voldoet voor je een premie dakrenovatie aanvraagt op de website van de Vlaamse overheid.

 • Enkel woningen, gebouwen en appartementen in het Vlaamse Gewest kunnen van de premie genieten (dus geen studentenkamers).
 • Het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd moeten ten minste dertig jaar oud zijn.
 • De facturen mogen niet meer dan twee jaar oud zijn met een minimumbedrag van € 2.500 exclusief btw.
 • Voor aanvragen in mag je gezamenlijk inkomen van de voorbije twee jaar (bij gehuwden of samenwonenden) niet hoger zijn dan € 63.090 euro, dit te verhogen met € 3.540 per persoon die je ten laste hebt.
 • Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt eveneens het bedrag van € 63.090, dit nog te verhogen met € 3.540 per persoon die je ten laste hebt.
 • Alleenstaanden zonder personen ten laste mogen twee jaar voor de aanvraag niet meer dan € 44.160 als inkomen hebben.
 • U moet bewoner of verhuurder zijn van de woning waarvoor je de premie aanvraagt. Zijn er meerderjarige medebewoners, dan moeten zij de aanvraag ook ondertekenen. Uitzondering hierop zijn de meerderjarige inwonende kinderen en de ouders van de bewoners.

Bent u verhuurder, dan moet de woning voor ten minste negen jaar aan een sociaal verhuurkantoor verhuurd worden.

In de drie jaar voorafgaande aan de aanvraag tot premie mag u geen andere woning of studentenhuis in volle eigendom hebben.

4. Welke facturen komen in aanmerking?

De facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar (in sommige gevallen 1 jaar). Voor de premie komen zowel facturen uitgevoerd door een aannemer als de facturen voor de aankoop van materialen voor de werken die u zelf heeft uitgevoerd in aanmerking.

5. Hoe kan ik de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid aanvragen

Het aanvragen van de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid kan op twee manieren:

 1. Online via het woonportaal van de Vlaamse overheid via de website wonenvlaanderen.be.
 2. Per post.

Binnen de maand krijg je een ontvangstbevestiging van je premie-aanvraag. Binnen de acht maanden krijg je een antwoord of uw aanvraag ontvankelijk is. Is dat het geval, dan gebeurt de uitbetaling binnen de twaalf maanden na het indienen van de aanvraag.

isolatiepremie dak

Isolatiepremie dak

Bent je bezig met of overweeg je het om je dak te renoveren, dan is het zeker de moeite waard om de nodige aandacht aan de isolatie van het dak te besteden. Bij het isoleren van je dak kom je wellicht in aanmerking voor een premie van de netbeheerder.

Het precieze bedrag van de isolatiepremie voor je dak hangt af van wie de werken uitvoert:

 1. Voer je de werken zelf uit: je kan vanaf 2021 geen premie meer krijgen.
 2. Laat je de premie uitvoeren door een aannemer: de premie bedraagt € 4 per m² dakisolatie.

Vanaf 2021 kan je ook beroep doen op een verhoogde dakisolatiepremie als je ook asbest laat verwijderen van je oude golfplaten. Die premie bedraagt € 12 per m².

Aan de isolatiepremie voor je dak zijn bijkomende voorwaarden verbonden op het vlak van de isolatiewaarde. Zo moet de isolatie een minimale Rd-waarde van 4,5 m² K/W hebben.

premies dakwerken

Premies dakwerken : mogelijkheid tot een lager btw-tarief

Misschien komt u in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief bij de dakwerken aan uw woning.
Dit zijn de voorwaarden:

 1. Je woning is ouder dan tien jaar
 2. De premie geldt voor zowel kosten van het materiaal als de arbeidskosten uitgevoerd door een vakman

Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor een verlaging van het btw-tarief van 21% naar een btw-tarief van 6%.

Wat als je al eerder een premie voor dakwerken heeft ontvangen?

Heb je de voorbije tien jaar al een renovatiepremie van de Vlaamse overheid ontvangen, dan kom je niet meer in aanmerking voor een nieuwe premie. Dat geldt ook in het geval dat je een huis hebt gekocht en de vorige bewoner deze premie in de voorbije tien jaar heeft ontvangen.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt