Premies dakwerken: hier heb je recht op!

Premies dakwerken 2019
Premies dakwerken 2018: hoeveel bedragen ze, en wat moet je ervoor doen? Hier vindt u een overzicht van de verschillende premies en andere maatregelen om de kostprijs voor je dakwerken te verlichten. Het vernieuwen, het herstellen en het isoleren van je dak wordt op die manier minder duur. Volgende premies zijn mogelijk

Renovatiepremie van de Vlaamse overheid

Ben je van plan je dak te renoveren, dan moet je zeker een renovatiepremie van de Vlaamse overheid aanvragen. Dit maakt het mogelijk om een deel van je kosten te recupereren.

 1. Wat is er voorzien in de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?
 2. Hoeveel bedraagt de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?
 3. Wat zijn de voorwaarden voor de renovatiepremie?
 4. Welke facturen komen in aanmerking?
 5. Hoe kan ik de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid aanvragen?

1. Wat is er voorzien in de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?

De renovatiepremie van de Vlaamse overheid wil eigenaars van een woning (of de huurders) steunen in hun inspanningen om hun woning leefbaar te houden.
De werken zijn verdeeld in vier categorieën. Categorie 2 richt zich specifiek tot het dak: werken aan het dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.

Volgende werken komen in aanmerking voor een premie van de Vlaamse overheid bij dakwerken:

  1. Het afbreken en vervangen van bestaande dakconstructies
  2. Het vernieuwen van de dakbedekking (deze moet waterdicht zijn)
  3. Het aanbrengen of vervangen van dakgoten, regenafvoer,…)
  4. Het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen (ramen, schouwen, koepels,…)
  5. De draagstructuur en de bedekking (die waterdicht moet zijn) bij groendaken

Volgende dakwerken komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie bij de Vlaamse overheid:

 1. Vervangingsbouw en werken voor afwerking of isolatie.
 2. Werken die niet bewezen worden door een factuur of waarvan op de factuur onvoldoende informatie over de aard en omvang van de werken staat.

Naast de renovatiepremie van de Vlaamse overheid die een specifiek luik voor werken aan het dak bevat zijn er nog andere premies waarop u wellicht een beroep kunt doen.

2. Hoeveel bedraagt de renovatiepremie van de Vlaamse overheid?

De totale renovatiepremie heeft een plafond van 10.000 euro. Het specifieke luik voor het dak wordt beperkt tot een maximumvergoeding van € 2.500,00 of € 3.333,00, afhankelijk van je inkomen. Afhankelijk van je inkomen (en met bovenvermeld maximumbedrag van de factuur in gedachten) bedraagt de premie gemiddeld 20 tot 30% van het bedrag.

3. Wat zijn de voorwaarden voor de renovatiepremie?

Aan de renovatiepremie van de Vlaamse overheid zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

  • Enkel woningen, gebouwen en appartementen in het Vlaamse Gewest kunnen van de premie genieten (dus geen studentenkamers).
  • Het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd moeten ten minste dertig jaar oud zijn.
  • De facturen mogen niet meer dan twee jaar oud zijn met een minimumbedrag van € 2.500 exclusief btw.
  • Voor aanvragen in 2018 mag je gezamenlijk inkomen van 2016 (bij gehuwden of samenwonenden) niet hoger zijn dan € 61.270, dit te verhogen met € 3.440 per persoon die je ten laste hebt.
  • Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt eveneens het bedrag van € 61.270, dit nog te verhogen met € 3.440 per persoon die je ten laste hebt.
  • Alleenstaanden zonder personen ten laste mogen twee jaar voor de aanvraag niet meer dan € 42.890 als inkomen hebben.
  • U moet bewoner of verhuurder zijn van de woning waarvoor je de premie aanvraagt. Zijn er meerderjarige medebewoners, dan moeten zij de aanvraag ook ondertekenen. Uitzondering hierop zijn de meerderjarige inwonende kinderen en de ouders van de bewoners.

Bent u verhuurder, dan moet de woning voor ten minste negen jaar aan een sociaal verhuurkantoor verhuurd worden.

In de drie jaar voorafgaande aan de aanvraag tot premie mag u geen andere woning of studentenhuis in volle eigendom hebben.

4. Welke facturen komen in aanmerking?

De facturen mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan twee jaar. Voor de premie komen zowel facturen uitgevoerd door een aannemer als de facturen voor de aankoop van materialen voor de werken die u zelf heeft uitgevoerd in aanmerking.

5. Hoe kan ik de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid aanvragen

Het aanvragen van de renovatiepremie bij de Vlaamse overheid kan op twee manieren:

  1. Online via het woonportaal van de Vlaamse overheid via de website wonenvlaanderen.be.
  2. Per post.

Binnen de maand krijgt u een ontvangstbevestiging van je premie-aanvraag. Binnen de acht maanden krijgt u een antwoord of uw aanvraag ontvankelijk is. Is dat het geval, dan gebeurt de uitbetaling binnen de twaalf maanden na het indienen van de aanvraag.

Isolatiepremie dak 2019

Isolatiepremie dak

Bent u bezig met of overweegt u om uw dak te renoveren, dan is het zeker de moeite waard om de nodige aandacht aan de isolatie van het dak te besteden.
Bij het isoleren van uw dak komt u wellicht in aanmerking voor een premie van de netbeheerder.

Het precieze bedrag van de isolatiepremie voor uw dak hangt af van wie de werken uitvoert:

 1. voer je de werken zelf uit: de premie bedraagt € 3,00 per m² dakisolatie
 2. laat je de premie uitvoeren door een aannemer: de premie bedraagt e 6,00 per m² dakisolatie

Aan de isolatiepremie voor je dak zijn bijkomende voorwaarden verbonden op het vlak van de isolatiewaarde. Zo moet de isolatie een minimale Rd-waarde van 4,5 m² K/W hebben.

UPDATE: Verbeteringspremie dakwerken?

T.e.m. 31 mei 2019 was er de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenaamde verbeteringspremie. Deze gold voor het herstellen en het vernieuwen van de draagstructuur van het dak, de dakbedekking, de goten en de dakramen met een maximum van € 1.250. Deze premie werd echter afgeschaft en samengevoegd met de renovatiepremie.

Premies dakwerken : mogelijkheid tot een lager btw-tarief

Misschien komt u in aanmerking voor een lager btw-tarief bij de dakwerken aan uw woning.
Dit zijn de voorwaarden:

 1. uw woning is ouder dan tien jaar
 2. de premie geldt voor zowel kosten van het materiaal als de arbeidskosten uitgevoerd door een vakman

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor een verlaging van het btw-tarief van 21 naar 6%.

Wat als u al eerder een premie voor dakwerken heeft ontvangen?

Heeft u de voorbije tien jaar al een renovatiepremie van de Vlaamse overheid ontvangen, dan komt u niet meer in aanmerking voor een nieuwe premie. Dit geldt ook in het geval dat u een huis heeft gekocht en de vorige bewoner deze premie in de voorbije tien jaar heeft ontvangen.