Heb ik een bouwvergunning nodig voor mijn gevelrenovatie?

Bouwvergunning gevelrenovatie

Een bouwvergunning om je gevel te renoveren: nodig of niet? Het antwoord op deze vraag is niet zomaar te geven, maar toch willen we je graag een overzicht geven van wel en niet kan en moet.

Eén gouden tip om mee te beginnen: ga zeker eens te rade bij de dienst Stedenbouw van uw gemeente.

Bouwvergunning gevelrenovatie: uitgangspunt

Strikt genomen wordt gesteld dat bij werken die het karakter van je woning veranderen steeds een voorafgaande toestemming van de lokale overheid nodig is. Dat is natuurlijk de theorie, maar in de praktijk blijkt het onmogelijk om dit principe door te voeren.
Meer concreet is het zo dat je een toestemming van de dienst Stedenbouw nodig hebt voor de afbraak, het verbouwen en renoveren van een woning.

Gaat het om nieuwbouw of een grote verbouwing, dan is er ook een architect nodig. Maar geldt dat nu ook voor gevelrenovatie?

Het uitgangspunt is het volgende: bij werken aan de voorgevel van een woning heb je steeds een bouwvergunning nodig. Dit omdat het uitzicht van de straat veranderd wordt, en dan heeft de overheid graag inspraak of het wel of niet kan.

Wanneer moet ik wel een bouwvergunning aanvragen voor mijn gevelrenovatie?

bouwvergunning gevelrenovatie

Laten we beginnen met de gevallen waar je wel een bouwvergunning moet aanvragen. Hier kunnen we een onderscheid maken tussen kleine en grote werken.

  1. Kleine werken (werken die de stabiliteit en het fysieke volume van een zij- of achtergevel niet veranderen): geen vergunning nodig.
  2. Grote werken (gevelisolatie aan de buitenmuur) wel een vergunning nodig.

De scheidingslijn tussen gevelrenovatie waar u wel en niet een vergunning voor nodig heeft zijn niet altijd duidelijk.

  • Gaat het om onderhoudswerken aan de voorgevel waarbij je een zichtbare verandering doorvoert, dan is een bouwvergunning noodzakelijk.
  • Zijn het echter slechts onderhoudswerken en gebruikt u bijvoorbeeld dezelfde kleur verf of bepleistering, dan zal de gemeente wellicht oordelen dat je geen toestemming nodig hebt.
  • Worden tijdens de gevelrenovatie werken uitgevoerd die de stabiliteit van de woning beïnvloeden, dan moet je dit zeker altijd melden bij de gemeente. Voor dit type van werken is het trouwens vaak nodig om ook een architect in te schakelen. Hebben de stabiliteitswerken een invloed op het uitzicht van de woning en bijgevolg het straatbeeld, dan is een toestemming van de gemeentelijke diensten sowieso nodig.

Begin dus niet zomaar met een gevelrenovatie zonder je vooraf grondig te informeren over wat mag en niet mag. Zo moet je zeker ook rekening houden met de bouwgrens. Neem je door het plaatsen van een nieuwe gevel meer dan 10 centimeter extra plaats in, dan is een bouwvergunning verplicht.

Bouwvergunning gevelrenovatie: verschillende regels in de gewesten

Bouwvergunning gevelrenovatie

België zou België niet zijn als er geen afwijkingen tussen de verschillende gewesten waren. Afhankelijk van waar je woont zijn er verschillende bepalingen wat betreft het al niet moeten aanvragen van een bouwvergunning bij gevelrenovatie.

Vlaams Gewest

In Vlaanderen wordt het klassieke onderscheid gemaakt tussen een voorgevel enerzijds en een zij- en achtergevel anderzijds . Het isoleren en opnieuw afwerken (pleister, hout, leien enz.) van een voorgevel moet dus steeds door een bouwvergunning goedgekeurd worden.

De medewerking van een architect is niet verplicht, een eenvoudig dossier indienen volstaat. Kom je voorbij de rooilijn, dan hangt de noodzaak tot een vergunning af van het advies van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel heb je geen bouwverplichting bij gevelrenovatie nodig voor zover de werken geen afwijking inhouden op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning. Dit wanneer het gaat om bepleistering of een wijziging in de materialen van de gevels die vanuit de openbare ruimte niet zichtbaar zijn.

Bijkomende voorwaarde is dat de gevel niet ligt in de beschermingszone van een geklasseerd pand of een pand waarvoor nog een klasseringsprocedure loopt.

Waals Gewest

In het Waals Gewest is geen stedenbouwbouwkundige vergunning vereist voor de vervanging van de bekleding van opgaande muren en dakbedekkingen voor zover deze bijkomende laag niet dikker dan 30 centimeter is. Dit op voorwaarde dat er geen afwijking is op het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige verordeningen of de verkavelingsvergunning.

Informeer steeds goed vooraf

Bouwvergunning gevelrenovatie

De beste tip die we kunnen meegeven: informeer steeds vooraf bij de lokale dienst Stedenbouw. Daar kunt je de plannen voor je gevelrenovatie voorleggen en zal men je laten weten of je een bouwvergunning nodig hebt. Zo vermijd je alle problemen achteraf.